Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

30-01-2018 | Dermatologen kunnen sinds kort het nieuwe eczeemmedicijn dupilumab onder voorwaarden voorschrijven voor volwassen patiënten met ernstiger eczeem. Een mijlpaal in de behandeling van eczeem.

Wat is dupilumab?

Dupilumab is een zogenoemd monoclonaal antilichaam, dat heel specifiek de afweer remt (interleukine 4 en 13). Omdat dupilumab door de maag en darmen wordt afgebroken, moet het onderhuids geïnjecteerd worden. De eerste keer wordt dupilumab dubbel gedoseerd en daarna zijn de injecties elke twee weken. Het medicijn is zo verpakt dat, na een zorgvuldige instructie, patiënten de injecties bij zichzelf kunnen toedienen.

Het medicijn geeft over het algemeen weinig bijwerkingen. Naast irritatie van de injectieplaats, is de meest gemelde bijwerking conjunctivitis, een ontsteking van het slijmvlies van het oog (1 op de 20 patiënten). Meestal was deze bijwerking mild van aard.

Voor wie?

Dupilumab is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder, met matig tot ernstig constitutioneel eczeem, die met zalftherapie niet het gewenste effect kunnen bereiken. Dus patiënten die in aanmerking komen voor systemische behandeling (pillen/injecties).

Dupilumab is nu nog bedoeld voor patiënten van 18 jaar en ouder. Op dit moment worden nadere studies gedaan bij patiënten onder de 18.

Voorwaarden vergoeding

Dupilumab is een zogenoemd duur medicijn dat via de ziekenhuizen wordt verstrekt. In overleg met de overheid, de zorgverzekeraars en de dermatologenvereniging NVDV, zijn de volgende vier voorwaarden opgesteld om dupilumab te mogen voorschrijven:
  1. Het ziekenhuis/behandelcentrum geeft aantoonbaar instructie en begeleiding bij zalftherapie door verpleegkundigen en/of doktersassistenten middels aparte spreekuren.
  2. De dermatoloog heeft ervaring met het voorschrijven en monitoren van minstens twee van de volgende immunosuppressiva: ciclosporine, azathioprine, methotrexaat, mycofenalaat mofetil (MMF)/mycofenolzuur (MPA).
  3. Het ziekenhuis/behandelcentrum/dermatoloog is bereid het effect van de behandeling te volgen en vast te leggen in het dossier.
  4. Het eczeem is niet goed genoeg onder controle ondanks optimale zalftherapie en een periode van minimaal 4 maanden behandeling met een of meer orale immunosuppressiva (ciclosporine, azathioprine, methotrexaat, mycofenolaat mofetil/mycofenolzuur) in een afdoende dosis, tenzij er contra-indicaties zijn voor of bijwerkingen zijn van deze middelen.

Een landelijke Toetsingscommissie van de NVDV zal erop toezien dat dupilumab conform deze voorwaarden wordt voorgeschreven. In die toetsingscommissie zit naast vier dermatologen ook een vertegenwoordiger van de VMCE.

Verder is van belang dat het betreffende ziekenhuis of behandelcentrum ook concrete afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraars over het inkopen van deze behandeling.

In het kort

Volwassen eczeempatiënten die met optimale zalftherapie en minimaal vier maanden systemische therapie geen goed behandelresultaat bereiken, of moeten stoppen met systemische therapie vanwege bijwerkingen, komen in aanmerking voor een behandeling met dupilumab, mits het behandelcentrum hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraars.

Mocht je vragen hebben over dupilumab, dan is jouw dermatoloog hiervoor het eerst aanspreekpunt.

Voor nadere informatie over dupilamab, zie de informatie op de Geneesmiddelen Informatiebank.

Bron: Standpunt Dupilumab NVDV


icon2Vind je onze informatie handig en wil je een bijdrage leveren aan de VMCE?
Doneer hier

Steun ons en word lid van de VMCEWord lid en ontvang 4x per jaar het magazine GAAF!

Als lid ontvangt u 4x per jaar ons magazine GAAF!, boordevol ervaringen van lotgenoten, praktische tips en de laatste inzichten op het gebied van eczeemzorg. Bovendien krijgt u toegang tot de besloten Facebook-pagina waar leden wel en wee met elkaar delen en waar je alle vragen kunt stellen over je eczeem. Onder het motto 'Beter leven met eczeem' zet de VMCE zich al ruim twintig jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. Met meer leden kunnen we nóg meer betekenen voor mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als u lid wordt.

Word lid

Lees meer over de VMCE

Vier van de oprichters van de VMCE, allemaal ervaringsdeskundigen vertellen in dit interview uit 1999 over de noodzaak van een vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem. Deze redenen zijn nog altijd actueel!