vmce header 800

vmce header 480

Overzicht vergoedingen verbandmiddelen

02-05-2016 | (laatste update 25 november 2016) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vergoeding van verbandmiddelen bij constitutioneel eczeem in 2016? En 2017? Een update met een overzicht.

De VMCE doet haar uiterste best de informatie correct weer te geven, maar zaken veranderen soms snel. Derhalve kunnen aan het overzicht geen rechten worden ontleend. Vraag bij twijfel nadere informatie bij de leverancier of de verzekeraar.

Antibacteriële verbandmiddelen worden bij constitutioneel eczeem niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Ze zijn uit het pakket. Zo heeft de minister besloten op basis van een standpunt van het Zorginstituut Nederland. Bij andere huidziekten mogen ze wel worden vergoed.

Gelukkig hebben twee leveranciers van deze verbandmiddelen een versie op de markt gebracht die niet antibacterieel is. Deze mogen wel worden vergoed bij constitutioneel eczeem, evenals de bestaande Tubifast Garments. Maar niet alle verzekeraars doen dat ook.

Menzis ligt dwars

Vergoeding vanuit de basisverzekering voor ‘gewone’ (niet-antibacteriële) verbandmiddelen wordt nu erkend door de Achmea-groep, CZ-groep, DSW, Multizorg-groep, VGZ-groep en Zorg & Zekerheid. De Menzis-groep erkent die aanspraak op vergoeding niet.

Menzis-groep (Menzis/Azivo/AnderZorg/HEMA) zegt een uitzondering te maken voor nattend eczeem en voor individuele gevallen die van tevoren moeten worden aangevraagd met een zogenoemde individuele aanvraag (machtiging). Helaas is gebleken dat Menzis alle declaraties voor verbandmiddelen bij nattend eczeem categorisch afwijst. Ook veel individuele aanvragen (machtigingen) worden door Menzis afgewezen, ook na een heroverweging (zie verderop). Op dit moment weten we van een aantal gevallen waarin Menzis toch positief heeft besloten.

Dringende oproep

Daarom raden we verzekerden van Menzis aan om bij afwijzing van de vergoeding (of een individuele aanvraag) meteen een zogenoemde heroverweging aan te vragen bij de verzekeraar. Dat is een verzoek om de aanvraag opnieuw te beoordelen. Wordt ook deze heroverweging afgewezen, dan kan dit worden voorgelegd aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

De VMCE wil daarbij graag helpen. Zowel bij het opstellen van een heroverweging als de gang naar het SKGZ. Dus bij deze een oproep aan verzekerden van Menzis van wie de vergoeding van niet-antibacteriële (‘gewone’) verbandkleding is afgewezen: mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Overigens, ook gevallen van een goedgekeurde individuele aanvraag bij Menzis (eventueel na verzoek tot heroverweging) zijn op dat e-mailadres welkom.

Merken 'gewone' verbandmiddelen

Het gaat om de niet-antibacteriële ('gewone') verbandmiddelen van de volgende merken:

De Curaderm neurodermitis overall (Coater) is uit productie en wordt niet meer geleverd.

Overzicht per verzekeraar

Onderstaand overzicht geldt voor 2016. Op dit moment (25 november 2016) gaan we ervan uit dat dit ook voor 2017 zal gelden.

Achmea-groep (Aevitae Avéro Achmea, Avéro Achmea, Caresco Avéro Achmea, De Friesland, DVZ, FBTO, IAK Avéro Achmea, Interpolis, OZF Achmea, Turien & Co. Avéro Achmea en Zilveren Kruis):

Vergoeding van maximaal 3 stuks per lichaamsdeel* per 12 maanden. Voor handschoenen geldt een maximum van 5 stuks per 12 maanden.

CZ-groep (CZ, OZ, Delta LLoyd, Ohra):

Vergoeding van maximaal 3 stuks per lichaamsdeel* per 12 maanden. Voor handschoenen geldt een maximum van 3 stuks per 12 maanden.

DSW:

Vergoeding van maximaal 3 stuks per lichaamsdeel* per 12 maanden. Voor handschoenen geldt een maximum van 3 stuks per 12 maanden. Bij wet-wrap bij kinderen maximaal 6 stuks Tubifast per lichaamsdeel* per 12 maanden.

Menzis-groep (Amicon, AnderZorg, Azivo, Confior, Geové, Menzis, Nederzorg, NVS):

Alleen met een machtiging vooraf.

Multizorg (Aevitae ASR, Caresco ASR, De Amersfoortse, Ditzo, Eno, IAK ASR, ONVZ, OWM Stad Holland, PNOzorg, Salland, VvAA en Zorg en Zekerheid):

Vergoeding van maximaal 3 stuks per lichaamsdeel* per 12 maanden. Voor handschoenen geldt een maximum van 5 stuks per 12 maanden.

VGZ Corporatie (Aevitae Goudse, Aevitae VGZ, Caresco VGZ, IAK VGZ, IZA, IZA-VNG, IZZ, NV Zorgverzekeraar, Turien & Co. VGZ, UMC, Univé, VGZ en Ziektekostenverzekering Krijgsmacht):

Vergoeding van maximaal 3 stuks per lichaamsdeel* per 12 maanden. Voor handschoenen geldt een maximum van 3 stuks per 12 maanden.

Zorg & Zekerheid:

Vergoeding van maximaal 3 stuks per lichaamsdeel* per 12 maanden. Voor handschoenen geldt een maximum van 5 stuks per 12 maanden.

Bij een groeiend kind
Zorgverzkeeraars zullen binnen de 12 maanden een eenmalig herhaalrecept in verband met de groei van een kind in principe vergoeden. Sommige verzekeraars kunnen vereisen dat er een maat moet worden overgeslagen.

* Toelichting lichaamsdeel
Met de beperking van het lichaamsdeel wordt het volgende bedoeld. In één voorschrift mogen de verbandmiddelen elkaar niet overlappen. Dus bijvoorbeeld geen elleboogstukken én een hemd met lange mouwen; geen kniestukken én een lange broek. En in het geval van een verbandpak dat het hele lichaam bedekt, kunnen er dus niet aanvullend hemden en broeken worden vergoed. Althans zo interpreteren wij de voorschriften.

Procedure

De behandelend arts, meestal de dermatoloog, bepaalt welk verbandmiddel voor u (of uw kind) noodzakelijk is. Daartoe wordt een formulier ingevuld waarop alle noodzakelijke gegevens worden ingevuld om het verbandmiddel voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

De afhandeling van dat recept verloopt niet via uw eigen apotheek maar via de firma Declacare, die landelijk de levering van deze verbandmiddelen verzorgt. Als u het (recept)formulier inlevert bij uw eigen apotheek, dan wordt de vergoeding zonder een machtiging vooraf van de verzekeraar, afgewezen. Voor meer infromatie overlegt u het best met uw behandelaar of de leverancier van de verbandmiddelen.

Antibacteriële verbandmiddelen zelf betalen

Voor mensen die de antibacteriële verbandmiddelen prefereren én de kosten ervan willen/kunnen betalen ontstaat een nieuwe situatie en veel vrijheid. Je hebt geen recept, goedkeuring of machtiging meer nodig. Geen last meer van maxima, slecht ingevulde formulieren en eigen risico.

Merken antibacteriële verbandmiddelen
(de naamgezing is soms gewijzigd)

Antibacteriële verbandmiddelen zijn formeel medische hulpmiddelen. Zelf betaalde kosten voor medische hulpmiddelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Nadere informatie over belastingaftrek van zorgkosten is te vinden op www.meerkosten.nl en natuurlijk bij de Belastingdienst.

Tot slot

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Neemt u desgewenst contact op met de leverancier van de voorgeschreven verbandmiddelen voor nadere informatie over de vergoeding.