Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

03-04-2019 | Elk kwartaal ook voor niet-leden een artikel uit ons kwartaalblad GAAF! op de site. Dit keer het artikel 'Alle verzekeraars vergoeden nu verbandpakken'.

Menzis doet niet langer moeilijk
Alle verzekeraars vergoeden nu verbandpakken

De overstap van antibacteriële verbandpakken naar ‘gewone’ verbandpakken begin 2016, vanwege veranderde regelgeving, leidde gelukkig niet tot vergoedingsproblemen bij de zorgverzekeraars, behalve bij Menzis. De VMCE heeft enorm haar best gedaan om dat te veranderen. En dat is gelukt, maar niet zonder slag of stoot.

Het begon medio 2016, toen verzekerden van Menzis achteraf voor de kosten bleken op te draaien van reeds geleverde verbandpakken. De VMCE heeft meer dan veertig van hen bijgestaan om die vergoeding alsnog te krijgen. Dat is met de nodige moeite gelukt. Vervolgens moesten alle Menzis-verzekerden die een recept kregen voor verbandpakken eerst een machtiging aanvragen. Echter, in bijna alle gevallen volgde een afwijzing.

Bij een tiental afgewezen machtigingen heeft de VMCE de verzekerden geholpen om de machtiging alsnog goedgekeurd te krijgen via een zogenoemde heroverweging. Soms lukte dat, soms ook niet. In vier gevallen waarbij het niet lukte, heeft de VMCE de verzekerden bijgestaan in een procedure bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

In al die gevallen ging Menzis overstag door in deze individuele gevallen ‘uit coulance’ de machtiging alsnog goed te keuren en zo de procedure te stoppen.

Principiële uitspraak

Eén persoon nam daarmee geen genoegen en wilde een principiële uitspraak van de geschillencommissie van de SKGZ over de werkwijze van Menzis. De VMCE heeft haar bijgestaan in het indienen en motiveren van het geschil, was aanwezig bij de formele hoorzitting en heeft daar een toelichting gegeven.

De geschillencommissie kwam, mede na raadpleging van het Zorginstituut Nederland, tot het eindoordeel dat Menzis de machtiging onterecht had afgewezen. Menzis moet volgens de commissie de machtigingen beoordelen conform de officiële Richtlijn Constitutioneel Eczeem, en dat had deze zorgverzekeraar niet gedaan.

Deze uitspraak betekende tevens dat Menzis in alle toekomstige procedures ongelijk zou krijgen, waardoor ze uiteindelijk haar beleid heeft gewijzigd. Hoe het ook is gelopen, en hoeveel tijd het ook heeft gekost, wij zijn verheugd dat Menzis nu niet meer moeilijk doet over verbandpakken.

Hoe werkt het?

Alle verzekeraars vergoeden nu verbandpakken bij eczeem, ook wel krabverband genoemd. De vergoeding geldt voor drie stuks per aangedaan lichaamsdeel per jaar. Voor kinderen in de groei zijn extra verstrekkingen in een grotere maat mogelijk. Zie dit artikel voor de details per verzekeraar. 

Een paar belangrijke aandachtspunten:
  • Verbandpakken voor eczeem moeten worden voorgeschreven door een arts of een verpleegkundige. Voor Menzis geldt dat dit moet gebeuren door de dermatoloog, kinderarts of gespecialiseerd verpleegkundige.
  • De voorschrijvers moeten bij hun voorschrift gebruik maken van de voorgedrukte formulieren van de verbandpakkenleveranciers.Want op die formulieren moet de voorschrijver ook verantwoorden waarom deze verbandmiddelen nodig zijn en of ze alleen ’s nachts of ook overdag moeten worden gedragen. Voor verzekerden bij Menzis moet de voorschrijver nog een extra formulier invullen dat verkrijgbaar is bij de leveranciers.
  • Deze formulieren moeten worden opgestuurd (per post, fax of e-mail) naar de leverancier van het voorgeschreven merk verbandpak. Die gegevens staan ook vermeld op het formulier. Meestal doet de voorschrijver dat zelf. Als de voorschrijver het receptformulier meegeeft, stuur het dan naar de leverancier en lever het niet in bij je eigen apotheek. Deze procedure geldt overigens niet voor een recept voor katoenen verbandhandschoenen: de eigen apotheek kan deze leveren.
Voor meer informatie kun je de landelijke leverancier of de fabrikanten raadplegen:

> www.declacare.nl
> www.binamed.nl (krabpakken)
> www.dermacuraverband.nl (krabverband)

Het bindend advies van de SKGZ en het bijbehorende advies van Zorginstituut Nederland:
> www.kpzv.nl (zoek op 201701697)

Bernd Arents

© VMCE - GAAF! maart 2019

Een hele GAAF! lezen? Dat kan met dit inkijkexemplaar. Of ontvang GAAF! elk kwartaal door nu lid te worden. Je hebt dan tevens toegang tot het gehele archief van GAAF!, de twee boekjes en de zes folders.

Steun ons en word lid van de VMCEWord lid en ontvang 4x per jaar het magazine GAAF!

Als lid ontvangt u 4x per jaar ons magazine GAAF!, boordevol ervaringen van lotgenoten, praktische tips en de laatste inzichten op het gebied van eczeemzorg. Bovendien krijgt u toegang tot de besloten Facebook-pagina waar leden wel en wee met elkaar delen en waar je alle vragen kunt stellen over je eczeem. Onder het motto 'Beter leven met eczeem' zet de VMCE zich al ruim twintig jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. Met meer leden kunnen we nóg meer betekenen voor mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als u lid wordt.

Word lid

Lees meer over de VMCE

Vier van de oprichters van de VMCE, allemaal ervaringsdeskundigen vertellen in dit interview uit 1999 over de noodzaak van een vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem. Deze redenen zijn nog altijd actueel!