vmce header 800

vmce header 480

Regiobijeenkomsten

Hoewel het aantal lotgenotencontactgroepen afneemt, is het voor de VMCE duidelijk dat er onverminderd behoefte bestaat aan fysiek lotgenotencontact, óók voor hen die deelnemen aan het virtuele lotgenotencontact online.

Het lotgenotencontact waaraan men behoefte heeft bestaat uit twee inhoudelijk zaken:

  • Technisch: oftewel uitwisselen van tips, hoe doet jij dat nou;
  • Psychosociaal: eczeem een plek in je leven geven.

Naast contact met lotgenoten blijft er ook behoeft aan informatie, met name verpleegkundige informatie: omgaan met jeuk, hoe moet je zalven, etc. Zaken die veelal, zeker in de perifere ziekenhuizen en bij de huisarts, blijven liggen.

Vandaar dat de VMCE regelmatig regiobijeenkomsten organiseert voor leden en niet-leden die twee doelen dienen:

  • Geven van praktische informatie;
  • Faciliteren van ad hoc lotgenotencontact.

Zo'n avond bestaat uit een informatiegedeelte met een deskundig spreker, gevolgd door een pauze, met daarna lotgenotencontact in groepen van 6-8 personen, desgewenst onder deskundige leiding. Deelnemers kunnen als ze dat willen een vervolgafspraak maken voor een ander contactmoment, dan wel e-mail, telefoon of MSN uitwisselen. De bijeenkomsten staan open voor leden en niet-leden.

Reeds geplande bijeenkomsten worden vermeld in de agenda. Niet-leden kunnen zich alleen aanmelden voor geplande bijeenkomsten.

Leden van de VMCE worden tevens via het ledenblad GAAF! en per brief op de hoogte gesteld van geplande regiobijeenkomsten.