vmce header 800

vmce header 480

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar organiseert de VMCE een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is de 'baas' van de VMCE en beoordeelt het beleid en de verslagen van het bestuur. Alle leden van de VMCE hebben toegang tot de ALV en worden hiervoor per brief uitgenodigd.

Behalve het officiële gedeelte van de ALV, zoals het goedkeuren van jaarplannen en -verslagen en het doen van bestuursbenoemingen, organiseert de VMCE ook altijd een informatief gedeelte met gerenommeerde sprekers. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de onderwerpen 'Protopic & Elidel', 'Omgaan met stress', 'Workshop Weerbaarheid' en 'Voedsel(allergie) en eczeem' aan de orde geweest. Op de ledenpagina zijn de handouts een aantal van de lezingen beschikbaar.

Daarnaast is er op de ALV ruim gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, zowel voor ouders van kinderen, als voor volwassenen met eczeem.