De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) zoekt algemene bestuursleden.

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) behartigt de belangen van mensen met constitutioneel eczeem in Nederland door het geven van voorlichting, het organiseren van lotgenotencontact en het doen van belangenbehartiging. De vereniging telt circa 1700 leden.

Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris, kent het bestuur van de VMCE algemene bestuursleden. In gezamenlijkheid en in overleg wordt afgesproken welke taken algemene bestuursleden op zich nemen.

De taken van een algemeen bestuurslid:

  • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen (ca. 10x per jaar) en de Algemene Ledenvergadering (1x per jaar) in Nijkerk;
  • Mede bepalen van het beleid van de VMCE;
  • Initiëren en coördineren van activiteiten welke door professionals en vrijwilligers worden uitgevoerd.

 Profiel van een algemeen bestuurslid:

  • Heeft zelf eczeem en/of een kind en/of partner met eczeem;
  • Is inspirerend, motiverend, sociaal vaardig en integer;
  • Heeft affiniteit met patiëntenorganisaties.

De VMCE is een professioneel werkende vereniging die opkomt voor de belangen van mensen met constitutioneel eczeem. De VMCE wordt ondersteund door een facilitair bureau in Nijkerk. De bestuurscultuur van de VMCE is informeel en geeft ruimte aan persoonlijke inbreng. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van drie jaar, welke hernieuwd kan worden.

Bestuursleden van de VMCE ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten, een vergoeding voor het gebruik van e-mail en internet, en krijgen hun lidmaatschap van de VMCE vergoed (dit geldt voor alle vrijwilligers). Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens hun vrijwilligerswerk.

Vergaderfrequentie:

Het bestuur vergadert in eenmaal per maand in Nijkerk en heeft een voorjaarsvergadering voor haar leden. Daarnaast vindt overleg plaatst via telefoon of email.

Tijdsbeslag:

De functie neemt gemiddeld vier uur per week in beslag.

Nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de voorzitter via het bureau van de VMCE.

Steun ons en word lid van de VMCEWord lid en ontvang 4x per jaar het magazine GAAF!

Als lid ontvangt u 4x per jaar ons magazine GAAF!, boordevol ervaringen van lotgenoten, praktische tips en de laatste inzichten op het gebied van eczeemzorg. Bovendien ontvangt u een mooi welkomstpakket met daarin onder meer de folders, de boekjes en de dvd Leven met Eczeem. Onder het motto 'Beter leven met eczeem' zet de VMCE zich al ruim twintig jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. Met meer leden kunnen we nóg meer betekenen voor mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als u lid wordt.

Word lid

Poll

Ik ben bereid mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar eczeem.

Lees meer over de VMCE

Vier van de oprichters van de VMCE, allemaal ervaringsdeskundigen vertellen in dit interview uit 1999 over de noodzaak van een vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem. Deze redenen zijn nog altijd actueel!