vmce header 800

vmce header 480

Over de VMCE

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem is op 21 december 1994 opgericht. Inmiddels telt de vereniging ongeveer 1750 leden.

Lees hier (PDF) een interview uit 1999 met de oprichters van de VMCE.

De VMCE kent drie typen van activiteiten:

  • Het geven van voorlichting en informatie;
  • Het organiseren van lotgenotencontact;
  • Het behartigen van belangen van eczeempatiënten.

De activiteiten van de VMCE zijn erop gericht om beter te kunnen leven met eczeem.

Voorlichting en informatie

Inzicht in het eigen eczeem of dat van je kind of partner kan helpen bij het leren omgaan met de aandoening. Informatie over eczeem en de behandeling ervan is daarvoor erg belangrijk.

De VMCE geeft deze informatie op haar website en via publicaties. Voor leden is er het kwartaalblad GAAF!, waarin naast nieuws en medische informatie ook lotgenotenverhalen te vinden zijn. Daarnaast geeft de VMCE folders en boekjes uit over het leven met en behandelen van constitutioneel eczeem. Deze zijn te bestellen in de webwinkel.

Lotgenotencontact

Ieder verwerkt het hebben van de huidaandoening op zijn eigen manier en ook heeft ieder zijn eigen oplossingen voor bepaalde problemen. In contact met lotgenoten kan men de (h)erkenning vinden die men in de directe omgeving vaak ontbeert. Velen ervaren het als een flinke oppepper dat er naar hun verhaal is geluisterd en dat er begrip voor is. Met lotgenoten kan men ervaring uitwisselen, gemeenschappelijke problemen bespreken en over nieuwe behandelwijzen praten.

In een aantal plaatsen zijn contactgroepen actief. De groepsleden geven elkaar informatie en ondersteuning op basis van zelf opgedane kennis en ervaring. Niet iedereen is op dezelfde manier met zijn eczeem (of dat van zijn kind) bezig. Daarnaast organiseert de VMCE in alle regio's regiobijeenkomsten. Op die bijeenkomsten wordt in het eerste deel informatie gegeven, bijvoorbeeld door een eczeemverpleegkundige. In het tweede deel zal dan in kleinere groepjes onderling contact gefaciliteerd worden.

Naast lotgenotencontactgroepen, is het ook mogelijk om virtueel contact te hebben met lotgenoten op de website. Dat kan op het online discussieforum van de VMCE. Het discussieforum is ook voorzien van een chatbox.

Belangenbehartiging

De VMCE behartigt de collectieve belangen van mensen met constitutioneel eczeem. Bijvoorbeeld door in de politiek en in de maatschappij begrip te vragen voor eczeem. Belangrijk hierbij is ons lidmaatschap van koepelverenigingen zoals de NPCF, de CG-Raad en de EFA. Ook streven we ernaar dat effectieve behandelingen worden vergoed door ziektekostenverzekeringen. De VMCE kan ook hulp bieden bij geschillen met zorgverzekeraars of andere instanties.

De VMCE wil (wetenschappelijk) onderzoek naar oorzaken en de behandeling van eczeem stimuleren. Hiertoe onderhoudt ze contact met mensen en organisaties die onderzoek doen naar de medische, sociale, psychische en financiële problematiek rondom constitutioneel eczeem. De VMCE wordt geadviseerd door een adviesraad. Hierin hebben zitten: dermatologen, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een kinderarts, een huisarts, een allergoloog en een dermatologisch verpleegkundige.

Link:
Statuten en Huishoudelijk Reglement (PDF)