vmce header 800

vmce header 480

Biologische zuivel verlaagt het risico op eczeem

25-09-2007 | Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en het Louis Bolk Instituut in Driebergen hebben geconstateerd dat kinderen die overwegend biologische zuivel aten, minder kans hebben om eczeem te ontwikkelen dan kinderen die gangbare zuivel aten.

De invloed van biologische voeding op de ontwikkeling van eczeem en allergie is onderzocht in het omvangrijke KOALA-onderzoek (Kind, Ouder en gezondheid: Aandacht voor Leefstijl en Aanleg). De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het British Journal of Nutrition.


Onderzoeksmethode en resultaten

Het KOALA geboortecohort bestaat uit 2764 moeders met kind, waarvan 491 kinderen van moeders met een alternatieve leefstijl. In het cohort komen hierdoor relatief veel kinderen voor die biologische voeding gebruiken. Gegevens over wat de kinderen aten, en of dit biologisch was geteeld, werden verzameld door middel van herhaalde vragenlijsten.

Ook werd gevraagd naar eczeemklachten, ademhalingsproblemen en verschijnselen van allergie. De voeding van de kinderen werd ingedeeld naar de mate van biologische herkomst: gangbaar (<50% biologisch), matig biologisch (50-90% biologisch) en overwegend biologisch (>90% biologisch).

Deze eerste resultaten hebben betrekking op de gegevens van de kinderen tot de leeftijd van 2 jaar. Ze zijn openbaar gemaakt in de online-versie van British Journal of Nutrition in afwachting van de verschijning op papier. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen die in de eerste 2 levensjaren zuivelproducten aten van overwegend biologische herkomst, ruim 30% minder kans hadden op eczeem dan kinderen die gangbare zuivel aten.

Voor andere producten zoals vlees, eieren, graan of groenten werd op de leeftijd van 2 jaar geen duidelijk bescherming gevonden als het aandeel biologisch hoger lag. De onderzoekers verwachten dat het effect duidelijker wordt naarmate kinderen ouder worden. Dit zal vervolgonderzoek moeten bevestigen.


Verklaring

Het beschermende effect van biologische melk op eczeemklachten kan mogelijk verklaard worden door hogere concentraties geconjugeerd linolzuur (CLA) in biologische melk, of een meer frequent gebruik van volvette producten.

In een recente publicatie, ook met data uit de KOALA studie, bleek dat de hogere concentratie CLA in biologische melk ook zichtbaar was in de moedermelk van de moeders die biologische melk dronken.

Bron: Persbericht Universiteit Maastricht en het Louis Bolk Instituut