vmce header 800

vmce header 480

Probiotica bij kinderen met constitutioneel eczeem veelbelovend

08-04-2005 | Behandeling met Lactobacillus GG kan symptomen van constitutioneel eczeem verminderen bij kinderen met eczeem die een verhoogd IgE hebben, aldus een artikel in het aprilnummer van het medisch vakblad Allergy.

Al eerder is gesuggereerd dat probiotica nuttig kunnen zijn bij het verminderen van voedselallergische klachten bij kinderen met eczeem. Om dit nader te onderzoeken hebben dr. Mirva  Viljanen, van de Universiteit van Helsinki, Finland, en haar collega’s gedurende vier weken eczeemklachten beoordeeld bij 230 kinderen met eczeem én een vermoeden van koemelkallergie.

De kinderen waren willekeurig ingedeeld in drie groepen: groep 1 kreeg Lactobacillus GG (LGG), groep 2 kreeg LGG plus drie andere bacteriestammen en groep 3 kreeg een placebo.

Gedurende de behandeling werd een provocatie met koemelk gedaan en koemelkallergie werd in 120 kinderen vastgesteld, aldus de schrijvers van het artikel.

In de uiteindelijke analyse blijkt dat de eczeemsymptomen in alle drie groepen gedaald waren met 65%, dus ook in de placebogroep. Maar, als de analyse zich beperkte tot de kinderen met een verhoogd IgE, dan bleek dat alleen bij de kinderen in groep 1, die LGG kregen, een significante vermindering van eczeemsymptomen te zien was.

"Beïnvloeding van de darmflora bij allergische eczeemkinderen door het geven van probiotica is een nieuw alternatief,” zo zeggen de schrijvers van het artikel. “Nadere studies zijn noodzakelijk om de effecten en de werkingsmechanismen van de verschillende bacteriestammen in kaart te brengen.”

Bron: Allergy 2005;60:494-500.