vmce header 800

vmce header 480

Steeds meer patiënten melden ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen

02-03-2005 | Sinds twee jaar kunnen gebruikers bijwerkingen van geneesmiddelen direct melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. In het eerste jaar ontving Lareb 276 meldingen, het afgelopen jaar waren dat er al 407.

Uit de analyse van het eerste meldjaar blijkt dat bijna eenderde van de patiëntmeldingen een ernstige bijwerking betreft. Verder blijkt dat de meldingen door patiënten redelijk tot goed gedocumenteerd zijn. Lareb publiceert deze resultaten in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat deze week verschijnt.

Voor een veilig gebruik van geneesmiddelen is het belangrijk dat bijwerkingen worden verzameld en geanalyseerd. Dit geldt in het bijzonder voor ernstige bijwerkingen en bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen. Lareb is het landelijk meldcentrum, dat namens het Ministerie van VWS onderzoek doet naar bijwerkingen van geneesmiddelen.

Bijwerkingen worden sinds jaar en dag bij Lareb gemeld door artsen en apothekers. In 2003 opende Lareb ook voor patiënten de mogelijkheid om via de Lareb-website www.meldpuntbijwerkingen.nl te melden.

In het jongste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde doet Lareb nu verslag van deze patiëntmeldingen in het eerste jaar. Lareb ontving in deze periode 276 meldingen. Bij deze meldingen bleek in 29% van de gevallen sprake te zijn van een ernstige bijwerking. Ter vergelijking: bij de meldingen van artsen en apothekers was dit in diezelfde periode 21%. De meeste meldingen hadden betrekking op geneesmiddelen die gebruikt worden tegen depressie.

Verder bleek van de patiëntmeldingen 32% goed en 53% matig goed gedocumenteerd. Mede door het webformulier dat gebruikt is, waren er maar weinig slecht gedocumen­teerde meldingen. Goede documentatie is belangrijk voor de beoordeling van de melding.

Het aantal meldingen door patiënten neemt snel toe: in 2004 ontving Lareb al 407 meldingen.

Lareb behandelt de patiëntmeldingen op dezelfde manier als meldingen van artsen en apothekers. Dit betekent dat de melder van Lareb altijd een bericht met nadere informatie ontvangt over de melding.

Veel informatie over bijwerkingen is te vinden op de vernieuwde website van Lareb www.lareb.nl. De website geeft inzage in alle beschikbare gegevens over gemelde bijwerkingen in Nederland.