vmce header 800

vmce header 480

Gegevens over bijwerkingen geneesmiddelen voor iedereen toegankelijk

17-02-2005 | Vanaf 17 februari 2005 kan iedereen op http://www.lareb.nl/ zien welke bijwerkingen in Nederland worden gemeld. De website bevat ook informatie over veel voorkomende en bijzondere bijwerkingen.

Op deze manier maakt het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb voor iedereen zichtbaar hoe ze haar taak, het bewaken van de veiligheid van geneesmiddelen, uitvoert.

Er is de laatste tijd veel onrust over de veiligheid van geneesmiddelen. Onlangs werd Vioxx® vanwege veiligheidsproblemen van de markt gehaald. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwde recent in een rapport voor onveilig gebruik van geneesmiddelen; het zou honderden sterfgevallen per jaar tot gevolg hebben. Dergelijke berichten veroorzaken vaak veel onrust en onduidelijkheid.

Dit schaadt het vertrouwen in geneesmiddelen. Lareb hoopt door openheid en het geven van objectieve informatie over de gemelde bijwerkingen in Nederland, bij te dragen aan een zorgvuldige beoordeling van de veiligheid van genees­middelen.

Lareb is het Nederlands Bijwerkingen Centrum, dat in opdracht van de overheid de veiligheid van de in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen bewaakt. Dit gebeurt sinds 1963, toen de wereld werd opgeschrikt door de geboorte van meer dan tienduizend kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen als gevolg van het gebruik van thalidomide (Softenon). Lareb rapporteert aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat zonodig maatregelen neemt.

Lareb vraagt artsen, apothekers en andere werkers in de gezondheidszorg om vermoedens van een bijwerking bij Lareb te melden. Het gaat hierbij vooral om bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen en ernstige bijwerkingen. Ook patiënten kunnen bijwerkingen van geneesmiddelen melden. Een meldformulier is te vinden op de website: www.lareb.nl

In een uitzending van Zembla (17 februari, 21.10 uur, Nederland 3) zal aandacht worden besteed aan de veiligheid van geneesmiddelen, de plaats van Lareb en het feit dat alle bijwerkingeninformatie via www.lareb.nl toegankelijk is.

Bron: Persbericht Lareb