vmce header 800

vmce header 480

Onderzoek nieuw eczeemmedicijn

20-07-2016 | In de British Journal of Dermatology wordt melding gemaakt van onderzoek naar een nieuwe zalf tegen eczeem: tofacitinib. Het middel wordt al in pilvorm toegepast bij reuma en is ook in onderzoek bij psoriasis en darmziekten.

In dit zogenoemde fase 2a onderzoek werd het middel onderzocht in een gerandomiseerde, dubbelblinde studie. Van de 69 volwassen patiënten met mild tot matig eczeem kregen 35 een zalf met het medicijn en 34 een placebo. Zowel de zalf met het medicijn als de placebo-zalf waren qua samenstelling exact gelijk, op de werkzame stof na.

Na 4 weken was het eczeem in de groep die de werkzame zalf kreeg met 81,7% afgenomen. In de placebogroep was dat 29,9%. Dat verschil is significant. In de placebogroep werden meer bijwerkingen gemeld dan in de groep met de werkzame stof.

Tofacitinip is een middel dat het enzym Janus Kinase remt en zo de afweer specifiek beïnvloedt. Bij reuma is het middel al goedgekeurd door de Amerikaanse en Europese Medicijn-autoriteiten. Dat heeft als voordeel dat de werkzame stof al goed is onderzocht.

Wat nu volgt is nader onderzoek bij grotere groepen patiënten met eczeem, gedurende langere tijd, in verschillende ziekenhuizen en in verschillende landen, de zogenoemde derde fase. Het zal dus nog wel een aantal jaren duren voordat we weten of het middel echt werkt bij eczeem.

Bron: 'Topical tofacitinib for atopic dermatitis: A Phase 2a randomised trial'