vmce header 800

vmce header 480

Poll: Verwijzing huisarts

19-06-2016 | Hoe zit dat met het krijgen van een verwijzing van de huisarts om naar de dermatoloog te kunnen? Dat was de strekking van een poll op deze site.

Op deze poll hebben 607 personen gestemd. En het oordeel over de huisarts is niet zo positief. Op de stelling 'De huisarts verwijst mij op tijd door naar de dermatoloog’ hebben 171 mensen ‘Ja’ geantwoord (28,1 %) en maar liefst 436 ‘Nee’ (71,9 %).

Wat is het formele beleid? De huisartsenstandaard voor de behandeling van eczeem (NHG M37 Standaard Eczeem 2014) zegt hier het volgende over:

"Overweeg verwijzing naar een dermatoloog bij onvoldoende reactie op de behandeling of wanneer het niet lukt om corticosteroïden af te bouwen; overweeg bij kinderen (bijvoorbeeld bij aanwezigheid van andere atopische aandoeningen) verwijzing naar een kinderarts."

In de landelijke richtlijn Constitutioneel Eczeem van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie 2014 staat het zo omschreven:

"De huisarts verwijst naar de dermatoloog bij onvoldoende reactie op de behandeling of wanneer het niet lukt om lokale corticosteroïden af te bouwen. Bij kinderen kan (bijvoorbeeld bij aanwezigheid van andere atopische aandoeningen) overwogen worden te verwijzen naar een kinderarts."

Dat is dus bijna hetzelfde, alleen zeggen de huisartsen 'overweeg verwijzing' terwijl de dermatologen resoluter zijn met 'verwijst'. Wanneer leidt die 'overweging' van de huisarts ook daadwerkelijk tot een verwijzing? Niet op tijd, zo zeggen de stemmers. En wat wordt er bedoeld met 'wanneer het niet lukt om lokale corticosteroïden af te bouwen'? Afbouwen naar een onderhoudsschema of afbouwen naar helemaal geen gebruik van hormoonzalven?

Beide standpunten zijn in 2014 geformuleerd en dus redelijk recent. Het is jammer dat niet duidelijker omschreven is wanneer er verwezen moet worden. De VMCE heeft dat destijds wel voorgesteld, maar dat is helaas niet gelukt. Wellicht bij een volgende herziening.