vmce header 800

vmce header 480

Geen compensatie eigen risico bij eczeem

24-11-2007 | Per 1 januari 2008 wordt de zogenoemde no-claim bij de zorgverzekering vervangen door een verplicht eigen risiso van € 150. Sommige chronisch zieken krijgen hiervoor een compensatie van  € 47, maar eczeempatiënten van 18 jaar en ouder vallen daar niet onder.

Sinds de wijziging van het zorgstelsel in 2006 kregen mensen die geen zorgkosten maakten € 255 van hun zorgverzekeraar terug, de no-claim. Een aantal zorguitgaven waren uitgezonderd van de aftrek van de no-claim, zoals de kosten voor de huisarts. Vanaf 1 januari 2008 wordt het allemaal anders.

Iedere verzekerde kent vanaf 2008 een eigen risico van € 150. Het eigen risico geldt niet voor:

 • Huisartsenzorg;
 • Verloskundige zorg en kraamzorg;
 • Zorgkosten voor kinderen onder de 18 jaar.

Een groep van chronisch zieken krijgt een compensatie van € 47 voor het eigen risico. De regering heeft die groep - in tegenstelling tot de belofte in het regeerakoord - beperkt. Alleen patiënten met één of meer van 17 geselecteerde aandoeningen én die in 2006 en 2007 minimaal 180 dagdoseringen medicatie hebben gebruikt vallen onder de compensatieregeling.

Het gaat daarbij om de volgende aandoeningen:

 • aandoeningen aan hersenen en ruggenmerg;
 • cara (astma);
 • cystic fibrosis / pancreasaandoeningen;
 • diabetes type I en II;
 • epilepsie;
 • glaucoom;
 • groeihormonen;
 • hartaandoeningen;
 • HIV/AIDS;
 • kanker;
 • nieraandoeningen;
 • Parkinson;
 • psychische aandoeningen;
 • reuma;
 • schildklieraandoeningen;
 • transplantaties;
 • ziekte van Crohn/Colitis Ulcerosa.

Alle overige zorg valt wel onder het verplicht eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of ziekenhuisbezoek.

Huidpatiënten van 18 jaar en ouder, maar ook anderen groepen, zijn geheel vergeten door de regering. De Chonisch Zieken en Gehandicapten Raad heeft nog gepoogd de regering op andere gedachten te brengen maar dat is niet gelukt. De VMCE heeft de woorvoerders Gezondheidszorg van de regeringsfracties om uitleg gevraagd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat in de nu door de Tweede Kamer aangenomen regeling nog wijzigingen zullen worden aangebracht.

Links:
Postbus 51
Vektis