vmce header 800

vmce header 480

Onderzoek werk- en schoolverzuim bij eczeem

27-01-2013 | In de periode van februari tot en met april 2012 is er onderzoek gedaan naar de omvang en beïnvloedende factoren van werk- en schoolverzuim bij mensen met constitutioneel eczeem.

Opzet

Binnen het UMC Utrecht en via de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) zijn mensen van achttien jaar of ouder met constitutioneel eczeem, die een baan hebben of naar school gaan, gevraagd om eenmalig een enquête in te vullen. Deze enquête bestond uit vragen over verzuim, ernst van het eczeem, kwaliteit van leven en gegevens zoals geslacht en leeftijd.

Daarnaast werd in de enquête gevraagd naar acht werkgerelateerde factoren, namelijk de invloed van eczeemklachten op het werk, werkdruk, werkregelmogelijkheden (in hoeverre iemand zijn/haar taken en pauzes zelf mag inplannen), arbeidsontevredenheid, vermijdend of onzeker gedrag, perfectionisme/ijverigheid en een stressvolle thuissituatie.

Resultaten

In totaal hebben 261 mensen met constitutioneel eczeem deelgenomen aan het onderzoek. Binnen deze onderzoekspopulatie bedroeg het werk- en schoolverzuim in de laatste twee weken gemiddeld 0,3 dagen, en over het afgelopen jaar gemiddeld 6,2 dagen. Dit lijkt hoger te zijn dan gemiddeld in de Europese Unie. Factoren van invloed op het werkverzuim zijn: het opleidingsniveau, de ernst van het eczeem, de invloed van eczeem op het werk, vermijdend of onzeker gedrag en de regelmogelijkheden op het werk.

Interpretatie

De onderzoekers adviseren om de resultaten met voorzichtigheid te interpreteren, omdat het verzuim over een periode van twee weken en één jaar gemeten werd, terwijl de beïnvloedende factoren gemeten werden over de huidige situatie of een periode van één week. Daarnaast is de enquête op één moment in de tijd afgenomen, wat voor een vertekening kan zorgen van de resultaten over de lange periode van één jaar.

Aanbeveling

De onderzoekers bevelen aan om vervolgonderzoek uit te voeren waarin het verzuim en de mogelijke beïnvloedende factoren herhaaldelijk gemeten worden. Op deze manier kan nauwkeuriger in beeld worden gebracht welke factoren op de korte- en lange termijn van invloed zijn op werk- en schoolverzuim bij mensen met constitutioneel eczeem.

Bron: Onderzoekers Simone Appelman-Noordermeer en Harmieke van Os-Medendorp, UMC Utrecht