vmce header 800

vmce header 480

Nieuwe regels voedseletikettering

06-07-2011 | Consumenten zullen bij het kopen van voedingsmiddelen beter geïnformeerde en gezondere keuzes kunnen maken, dankzij nieuwe Europese regels voor de voedseletikettering, die het Europees Parlement woensdag heeft aangenomen.

De energie-inhoud en het gehalte vet, verzadigd vet, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout van voedingsmiddelen zullen duidelijk zichtbaar op de verpakking van voedingsmiddelen moeten worden aangeduid, zodat consumenten ze gemakkelijk zullen kunnen identificeren.

De nieuwe regels zijn al met de Raad van ministers overeengekomen. Rapporteur Renate SOMMER (EPP, DE), die de onderhandelingen met de Raad namens het Parlement heeft geleid, zei tijdens het debat voorafgaand aan de stemming: "Ondanks de politieke en ideologische verschillen in het Europees Parlement, ondanks de nationale ideologische overtuigingen, hebben we een goed compromis bereikt".

"De nieuwe regels zijn bedoeld om de consument meer en betere informatie te verstrekken, zodat die bij de aankoop een weloverwogen keuze kan maken". Maar het gaat om meer dan dat, de regels komen de voedingsindustrie ook ten goede, er zou meer rechtszekerheid, minder bureaucratie en betere wetgeving in het algemeen moeten komen ... dit is erg belangrijk voor het MKB ... dat maakt meer dan 80 procent van de Europese voedingsindustrie uit".

Verplichte voedingswaardedeclaratie

De nieuwe regels stellen dat informatie over de energie-inhoud en het gehalte vet, verzadigd vet, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout in een leesbare tabelvorm en in één gezichtsveld op de verpakking moet worden opgenomen. Alle informatie moet per 100 gr of per 100 ml worden uitgedrukt. Daarnaast mag de informatie ook per portie worden uitgedrukt.

Allergenen

Wat voorverpakte voedingsmiddelen betreft, zullen stoffen die allergieën kunnen veroorzaken in de ingrediëntenlijst moeten opvallen, zodat de consument de informatie gemakkelijk kan vinden. Dezelfde informatie over allergene stoffen moet ook bij onverpakte voedingsmiddelen worden aangeboden, bijvoorbeeld voor voeding die in restaurants en kantines wordt verkocht. Voor deze laatste gevallen kunnen de lidstaten zelf bepalen hoe de informatie aan de consument moet worden aangeboden.

Vermelding van land van herkomst

Tegenwoordig moet het land van herkomst van bepaalde voedingsmiddelen, zoals rundvlees, honing, olijfolie en vers fruit en groenten al op het etiket worden aangeduid, in overeenstemming met sectorspecifieke wetgeving. Op verzoek van het Parlement zal deze vereiste nu ook voor vers vlees van varkens, schapen, geiten en gevogelte gelden. Binnen de twee jaar nadat de nieuwe verordening van kracht is gegaan, zal de Commissie daarvoor uitvoeringsregels moeten presenteren.

In de toekomst zou kunnen worden beslist om de vermelding van het land van herkomst naar andere voedingscategorieën uit te breiden (zoals vlees dat als ingrediënt wordt gebruikt, melk of onbewerkte voedingsmiddelen), maar de Commissie moet eerst een effectbeoordeling uitvoeren naar de haalbaarheid en potentiële kosten van dergelijke etiketteringsvereisten.

Geen misleiding van de consument

Ten slotte bevat het voorstel strenge regels om te voorkomen dat de consument door de beschrijving of afbeelding op de verpakking wordt misleid.

De werkelijke samenstelling van 'surrogaatlevensmiddelen', die op bepaalde voedingsmiddelen lijken, maar uit andere ingrediënten zijn opgebouwd, zoals "kaasachtige" producten uit plantaardige bronnen (zogenaamde "imitatievoedingsmiddelen"), zal duidelijk en op de voorkant van de verpakking moeten worden vermeld.

Vlees dat uit verschillende stukjes vlees is samengesteld, zal als "samengesteld uit stukjes vlees" moeten worden vermeld. Hetzelfde geldt voor "samengesteld uit stukjes vis".

Wanneer gaan de nieuwe regels van kracht?

Zodra de wetgeving in het EU Publicatieblad is verschenen, krijgt de voedingsindustrie drie jaar de tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen. Daarna krijgt de industrie nog twee jaar de tijd (dus vijf jaar in totaal) om de regels inzake de voedingswaardedeclaratie toe te passen. Als producenten de voedingswaardedeclaratie al eerder op vrijwillige basis vermelden, moet deze binnen de drie jaar na publicatie in het Publicatieblad aan de nieuwe regels voldoen.

Bron: Persbericht Europees Parlement