vmce header 800

vmce header 480

Poll: 'Heeft u ook hooikoorts?'

25-08-2010 | Veel mensen met eczeem hebben hooikoorts, zo blijkt niet alleen uit de literatuur, maar ook uit de poll 'Heeft u ook hooikoorts?'.

Van de 261 stemmers geeft maar liefst 75% aan dat ze last hebben van hooikoorts. Dat aantal komt op zich overeen met de literatuur die uitgaat van ongeveer 50-70%.

Opvallend is dat van de mensen met eczeem én hooikoorts bijna driekwart aangeeft dat door de hooikoorts ook hun eczeem verergert. Wellicht komt dit zeer hoge aantal doordat mensen die hier last van ondervinden eerder geneigd zijn op de poll te stemmen.

Immunotherapie kan de klachten van hooikoorts verminderen of zelfs doen verdwijnen. Of dit dan ook positieve invloed heeft op het eczeem tijdens de hooikoortsperiode is ons onbekend. Op ons symposium van 9 oktober aanstaande staat het onderwerp immunotherapie op het programma. Wellicht dus een vraag voor de spreker dr. Heike Rockmann.

De totaaluitslag van de poll 'Heeft u ook hooikoorts (inhalatieallergie voor pollen)?':

Ja, en het maakt mijn eczeem erger. 144 stemmen 55%
Ja, maar dat heeft geen invloed op mijn eczeem. 52 stemmen 20%
Nee. 65 stemmen
25%