vmce header 800

vmce header 480

UVB-therapie thuis kosteneffectief

22-04-2010 | Lichttherapie met ultraviolet-B (UVB) in de thuissituatie is net zo kosteneffectief bij psoriasis als behandeling in het ziekenhuis.

Dit blijkt uit Nederlands onderzoek van Mayke Koek c.s. dat in British Medical Journal is gepubliceerd.

Bijna tweehonderd patiënten met psoriasis die in aanmerking kwamen voor UVB-therapie, werden in twee groepen ingedeeld. De helft onderging de therapie in het ziekenhuis, de andere helft thuis. Hiervoor werd een apparaat gehuurd en thuis geïnstalleerd.

De effectiviteit en veiligheid van de behandeling waren vergelijkbaar voor beide groepen. De kosten van thuistherapie waren iets hoger dan die van de ziekenhuisbehandeling: 800 versus 752 euro per behandelperiode (gemiddeld 17,6 weken). Maar het verschil was niet significant. Ook bij evaluatie een jaar na behandeling, was het verschil niet significant.

De mensen die thuis waren behandeld, waren meer tevreden en hadden minder ‘last’ van hun behandeling. Niet verwonderlijk, aangezien driekwart van de patiënten een baan had. Het drie- tot vier maal per week heen en weer reizen naar het ziekenhuis, werd hen bespaard.

De auteurs vinden dan ook dat lichttherapie in de thuissituatie vaker moet worden toegepast en moet worden vergoed door de verzekeraar.

Bron: Medisch Contact