vmce header 800

vmce header 480

De VMCE peilt de stemming onder leden en niet-leden

28-01-2010 | De VMCE heeft eind september en begin oktober 2009 een groot onderzoek laten verrichten onder zowel de leden van de vereniging, als onder mensen die nog niet lid zijn, maar wel folders hebben besteld.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van ons Meerjarenbeleidsplan, dat als doel heeft de VMCE een nog sterkere vereniging en belangenbehartiger van mensen met eczeem te maken.

Belangrijkste vragen in het onderzoek draaien om drie zaken: hoe beoordelen de leden de VMCE, waarom worden potentiële leden niet lid van de VMCE en wat kan er beter? We hebben gekozen om dit onderzoek uit te laten voeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy, omdat zij dit ook bij andere patiëntenverenigingen hebben gedaan en de VMCE daarmee kon worden vergeleken.

Maar liefst 464 leden van de VMCE hebben meegedaan aan het online onderzoek en dat is een goede respons. Daarnaast hebben 366 potentiële leden de vragenlijst ingevuld. Gezien de aantallen en een vergelijking met de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand, is dit onderzoek representatief.

Wat vinden leden van de VMCE?

De leden beoordelen de VMCE met het rapportcijfer 7,6. Dat kan worden uitgesplitst naar diverse deelgebieden zoals communicatie, voorlichting, deskundigheid en dergelijke. Op de meeste gebieden zijn de cijfers hoger dan het algemene rapportcijfer. Alleen op persoonlijke aandacht scoren we wat lager, namelijk een 6,8. De beoordeling komt redelijk overeen met andere patiëntenorganisaties, behalve op dat laatste aspect.

Waarom worden mensen met eczeem niet lid?

De antwoorden hierop zijn heel uiteenlopend. In het algemeen kan worden gezegd dat het overgrote deel, namelijk 40 procent, van mening is dat het genoeg informatie kan vinden op internet. Verder is het voor 33 procent van de potentiële leden niet duidelijk wat de VMCE doet en wat voor hen de toegevoegde waarde is. Kortom: ze weten niet wat de VMCE te bieden heeft en worden daarom niet lid.

Wat wil men van de VMCE in de toekomst?

Naast het geven van informatie over (het leven met) eczeem, springt heel duidelijk het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het lobbyen bij zorgverzekeraars eruit. Laat dat nou net aspecten zijn waarin de VMCE wel actief is, maar wat ook een heel moeilijk gebied is in verband met de benodigde deskundigheid en beschikbaarheid van vrijwilligers.

Van de kansrijke initiatieven waarnaar gevraagd is, scoren met name het krijgen van persoonlijk advies van een eczeemverpleegkundige en korting op huidverzorgingsproducten hoog. Ook zou men graag inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg in de diverse ziekenhuizen om zo een goede keuze voor een behandelaar te kunnen maken.

Hoe verder?

De VMCE gaat op twee manieren de resultaten van dit onderzoek gebruiken. Als eerste bekijken we wat er beter kan en welke aanvullende diensten de VMCE kan gaan leveren, zoals mogelijk een telefonisch consult met een verpleegkundige voor leden. Zusterorganisaties als de Stichting VoedselAllergie en de Nederlandse Coeliakie Vereniging bieden iets soortgelijks, maar dan met een diëtist.

Daarnaast hebben we in het onderzoek geïnformeerd of de ondervraagde vaker wilde meedoen aan een enquête. Mensen die dit wilden, hebben hiervoor hun e-mailadres gegeven. Aan deze personen, leden en potentiële leden, kunnen we af en toe vragen stellen over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld of een vernieuwd dienstenaanbod van de VMCE aanspreekt. Ook kunnen we vragen wat voor hen belangrijk is in de zorg voor mensen met eczeem.

Kortom: het onderzoek biedt op allerlei fronten aanknopingspunten om van de VMCE een nog betere vereniging te maken.

Met dank natuurlijk aan allen die dit onderzoek hebben mogelijk gemaakt.

Help de VMC, bijvoorbeeld in haar stijd voor adquate vergoedingen - door lid of sympathisant te worden