vmce header 800

vmce header 480

De Luchtballon gaat naar Davos

03-12-2009 | Davos is ideaal voor kinderen met luchtwegproblemen. Het ligt op 1560 meter hoogte in de Zwitserse bergen, waar de zon vaker schijnt dan in Nederland.

Niet voor niets zijn daar behandelcentra voor luchtwegaandoeningen gevestigd, zoals het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD). In de loop van het bestaan van het NAD zijn duizenden Nederlanders er opgenomen geweest onder het motto: “Davos, m’n lucht en m’n leven”.

De Vereniging Nederland-Davos zet zich in voor de toegankelijkheid van de hooggebergtebehandeling. Voorheen werden door het NAD naast reguliere behandelingen ook kleinschalige vakantiekampen georganiseerd, mede- gefinancierd door de Vereniging Nederland-Davos.

De Vereniging Nederland-Davos is, na overleg met het NAD, gaan praten met De Luchtballon. Het doel van de gesprekken: samen vakantiekampen organiseren. Het contact voelde direct vertrouwd, want beide organisaties delen veel doelstellingen. Zo zetten beide organisaties zich voluit in voor kinderen en jongeren met luchtwegproblemen, zoals moeilijk behandelbaar astma. Kinderen en jongeren bezochten beide kampen en vrijwilligers zagen het als een uitdaging in de loop der jaren gezamenlijk op te trekken voor beide organisaties. Achter de schermen maakte men zo al gebruik van elkaars ervaringen en programma’s.

Vanaf 2010 neemt De Luchtballon de organisatie op zich en slaat zij haar vleugels uit naar Zwitserland. De Vereniging Nederland-Davos blijft bij dit project betrokken en zal het financieel en promotioneel ondersteunen.

Qua leeftijdsopbouw van de deelnemers zijn beide partijen overeengekomen dat de oudste leeftijdsgroep (15 tot 17 jaar), die bij De Luchtballon de Dino’s heet, in aanmerking komt voor aangepaste vakanties in Davos. Voor de overige leeftijdsgroepen ( 5 t/m 14 jaar) blijven de  therapeutische vakanties in Calfven / Woensdrecht georganiseerd worden.

André Wiltschut, directeur van De Luchtballon stelt: “De basis wordt in Nederland gelegd en de “bekroning” volgt in de oudste leeftijdsgroep met een hooggebergte ervaring in Davos.”  Peter Sliedrecht, bestuurslid en projectleider van de VND beaamt dit door toe te voegen: ”Onze vereniging hecht veel waarde aan het continueren van vakanties in het hooggebergte voor jongeren met moeilijk behandelbaar astma. Het is nu heel simpel: iedereen die zijn kind op een vakantiekamp voor kinderen met luchtwegaandoeningen wil sturen, komt nu automatisch bij De Luchtballon terecht. Met recht waarborgt de VND dit en leveren wij een substantiële bijdrage”.

In de zomer van 2010 staat het eerste ”Luchtballon “Dino”-kamp Davos” gepland, van 5 tot en met 16 augustus. Naast de inbreng van de Vereniging Nederland-Davos is De Luchtballon, mede door ondersteuning van haar nieuwe “Club van 100”, in staat de kosten voor de deelnemers op vrijwel gelijke hoogte te houden als de gebruikelijke kampen in Nederland. Wiltschut verduidelijkt: “Deze leden zorgen er voor dat na het wegvallen van de sponsoring vanuit het Astmafonds de kampen structureel een financiële injectie krijgen. Hierdoor zijn wij in staat voor iedereen die daar behoefte aan heeft onze kampen financieel toegankelijk te houden”.

De werkgroep vakantiekampen van De Luchtballon krijgt er een nieuwe opdracht en een nieuwe loot bij. Zij zijn zeer gedreven om van deze nieuwe uitdaging iets moois te maken. “Immers, wie wil er nu niet naar Davos op vakantie ?” vraagt de voorzitter van de werkgroep, Hjalmar Brefeld, zich hardop af.

“Even op adem komen in een omgeving die plezier, zorg en vertrouwen uitademt, krijgt hierdoor een extra dimensie” is de eindconclusie van de heren Wiltschut en Sliedrecht.  Ademloos kijken zij uit naar de eerste inschrijvingen.

Bij mensen met luchtwegproblemen is algemeen bekend dat velen van hen baat hebben bij hooggebergtebehandeling. De lucht in het hooggebergte bevat nauwelijks stoffen die leiden tot astmatische reacties. Bovendien komt huismijt op die hoogte niet voor. Hooggebergtebehandeling kan leiden tot verbetering van de longfunctie, vermindering van  bronchiale hyperreactiviteit, beperking van het medicijngebruik en verbetering van de kwaliteit van leven. Alles bij elkaar heeft het klimaat, in combinatie met goede begeleiding, een heilzame werking op patiënten met astma.  “Hooggebergtebehandeling in een vakantieverpakking” noemen ze dat voortaan bij stichting De Luchtballon.

Links: De Luchtballon & Vereniging Nederland-Davos

Bron: Gezamenlijk persbericht van de Vereniging Nederland-Davos en Stichting De Luchtballon