vmce header 800

vmce header 480

Veranderingen in de zorg

26-11-2009 | Ieder jaar verandert er een aantal concrete zaken voor zorggebruikers. Zo ook in 2010.

De veranderingen in 2010 zijn kleiner dan voorgaande jaren. Sommige veranderingen zijn voor alle zorggebruikers, andere alleen voor specifieke doelgroepen. Hieronder enkele veranderingen:

  1. Het eigen risico gaat omhoog naar € 165,--. De compensatie van het eigen risico voor bepaalde groepen chronisch zieken gaat ook omhoog, naar € 54,--.
  2. Het basispakket verandert een klein beetje. Zo gaat bijvoorbeeld de maximale vergoeding van pruiken omhoog van € 294,-- naar € 374,--. En wordt de behandeling vergoed van ernstige dyslexie bij kinderen die op 1 januari 2010 7, 8 of 9 jaar zijn.
  3. Chronisch zieken en gehandicapten maken vaak extra kosten. Ook in 2010 kunnen zij hiervoor een vergoeding krijgen. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
  4. De zorg voor terminale patiënten wordt verruimd.

Wilt u weten wat er voor u verandert? Kijk dan op www.veranderingenindezorg.nl. Daar leest u ook hoe u kunt veranderen van zorgverzekeraar en hoe u kunt besparen op uw eigen risico. U kunt ook bellen naar Postbus 51: 0800 8051 (gratis).

Bron: Persbericht Ministerie VWS