vmce header 800

vmce header 480

Nieuw paspoort en handeczeem

23-09-2009 | Sinds kort wordt het aanvragen van het paspoort ook vingerafdrukken afgenomen. Maar wat als je eczeeem aan je vingers hebt?

Bij het verkrijgen van een paspoort of identiteitskaart wordt sinds kort vingerafdrukken afgenomen. Deze worden opgeslagen op een chip op het document én opgeslagen in een landelijk systeem.

Om verschillende redenen, zoals bij ernstig eczeem aan de vingers, kan het zo zijn dat de vingerafdrukken niet goed leesbaar zijn. In dat geval is het mogelijk om of een afdruk af te nemen van een andere vinger, óf een document te krijgen dat slechts 1 jaar geldig is.

Op de website www.paspoortinformatie.nl is antwoord te vinden op de meest gestelde vragen over het opnemen van vingerafdrukken. Hieronder een aantal vragen en antwoorden:

V: Ik heb een medische aandoening aan mijn vingers waardoor ik mijn vingers niet plat op de vingerafdruklezer kan leggen. Kan ik nu nog wel een reisdocument aanvragen?
A: Ja. Afhankelijk van de ernst van uw aandoening bepaalt de ambtenaar die de aanvraag in ontvangst neemt of het mogelijk is om uw vingerafdrukken op te nemen. Is dat niet mogelijk dan zal de ambtenaar nagaan of er sprake is van een tijdelijke of een permanente verhindering. In het eerste geval komt u in aanmerking voor een reisdocument zonder vingerafdrukken met een geldigheid van 1 jaar, in het tweede geval kunt u een reisdocument krijgen met een geldigheid van 5 jaar.

V: Mijn linkerwijsvinger zit in het verband. Moet ik wachten totdat mijn verwonding genezen is voordat ik een reisdocument kan aanvragen?
A: U hoeft niet te wachten. Als een vinger niet beschikbaar is, kan van een andere vinger een vingerafdruk worden opgenomen.

V: Wat gebeurt er als het niet lukt om een vingerafdruk op te nemen?
A: Wanneer het niet lukt om een vingerafdruk op te nemen omdat de apparatuur aangeeft dat de vingerafdruk onvoldoende kwaliteit heeft, worden er vingerafdrukken van andere vingers opgenomen.

V: Wanneer is er sprake van een fysieke beperking waardoor er geen vingerafdrukken worden opgenomen?
A: Daarvan is sprake als het niet mogelijk is om van een aanvrager een vingerafdruk op te nemen vanwege een lichamelijke of geestelijke aandoening.

V: Wat is het verschil tussen een permanente beperking en een tijdelijke beperking bij het opnemen van de vingerafdrukken?
A: Van een permanente beperking is sprake als vaststaat dat gedurende de reguliere geldigheidsduur van het reisdocument, zijnde vijf jaar, de beperking zal blijven bestaan. Van een tijdelijke beperking is sprake als naar redelijke verwachting de belemmering om vingerafdrukken op te nemen eerder zal zijn opgeheven.

V: Waarom krijg ik bij een tijdelijke beperking slechts een reisdocument met een geldigheidsduur van 1 jaar?
A: In reisdocumenten met een geldigheidsduur van een jaar of korter hoeven geen vingerafdrukken te worden opgenomen. Dat vloeit voort uit de verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. In deze Verordening is geregeld dat er vingerafdrukken moeten worden opgenomen in de reisdocumenten van de lidstaten van de Europese Unie.

V: Waar kan ik bezwaar indienen tegen het feit dat ik als gevolg van een tijdelijke beperking een reisdocument krijg met de geldigheidsduur van maar 1 jaar?
A: Daartegen kan geen bezwaar worden gemaakt, omdat hier sprake is van een wettelijk voorschrift waarvan niet kan worden afgeweken.

V: Kan ik zelf bepalen van welke vingers er vingerafdrukken worden opgenomen?
A: Neen. Alleen de ambtenaar die uw aanvraag voor een reisdocument in ontvangst neemt kan bepalen dat het als gevolg van een permanente dan wel tijdelijke beperking niet mogelijk is om van een bepaalde vinger een afdruk op te nemen.
Daarnaast is de volgorde van de op te nemen vingerafdrukken in de regelgeving vastgelegd en is het niet mogelijk om hiervan af te wijken. Een aanvrager kan derhalve niet verzoeken om van sommige vingers geen vingerafdrukken te laten opnemen. In het geval een vinger niet beschikbaar is voor het opnemen van vingerafdrukken, heeft de ambtenaar aan de balie wel de mogelijkheid om het opnemen van vingerafdrukken van die vinger over te slaan.

V: Moet ik een medische verklaring overhandigen als er bij mij geen vingerafdrukken kunnen worden opgenomen?
A: De ambtenaar die de aanvraag van een reisdocument in behandeling neemt kan bij gerede twijfel of het als gevolg van een permanente of tijdelijke verhindering onmogelijk is om vier vingerafdrukken op te nemen, van u verlangen dat u een door een bevoegde arts of medische instelling ondertekende verklaring overlegt.

V: Waar kan ik bezwaar indienen als ik een medische verklaring moet overleggen omdat er bij mij geen vingerafdrukken kunnen worden opgenomen?
A: De ambtenaar mag u alleen verzoeken om overlegging van een medische verklaring, indien hij gerede twijfel heeft of er sprake bij u sprake is van een permanente of tijdelijke verhindering dat in de weg staat aan het opnemen van de vereiste vier vingerafdrukken. Indien u niet voldoet aan het verzoek van de ambtenaar om een medische verklaring te overleggen, kan hij de aanvraag niet in behandeling nemen. Daartegen kunt u bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. In bezwaar wordt dan bekeken of terecht is verzocht om een medische verklaring.