vmce header 800

vmce header 480

Meldactie Patiëntenrechten van start

17-02-2009 | De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Zorgbelangorganisaties organiseren van16 februari tot en met 8 maart 2009 een meldactie over patiëntenrechten.

Zowel zorggebruikers als zorgverleners kunnen hun ervaringen met patiëntenrechten kenbaar maken.

Het Ministerie van VWS bereidt momenteel een nieuwe wet voor over patiëntenrechten. Deze wet moet de positie van de cliënt in de zorg verbeteren. De Zorgbelangorganisaties en de NPCF vinden het belangrijk dat de wet mede gebaseerd wordt op ervaringen van gebruikers. De uitkomsten van de meldactie worden verwerkt tot een advies aan de minister. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting medio 2009 ingediend bij de Tweede Kamer.

Meld uw ervaringen!

Op www.consumentendezorg.nl of op www.zorgbelang-nederland.nl kunnen zorggebruikers én zorgverleners een vragenlijst invullen om hun ervaringen met patiëntenrechten kenbaar maken. In de vragenlijst voor hulpverleners komt aan de orde hoe patiëntenrechten in de praktijk worden ingevuld en welke knelpunten zorgverleners ervaren bij het naleven van de patiëntenrechten. Huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, specialisten, tandartsen en psychologen worden opgeroepen hun ervaringen te melden!

Ervaringen kunnen ook telefonisch worden doorgegeven bij het meldpunt ConsumentendeZorg.nl (tel. 030 29 16 777) of via de Zorgbelangorganisaties (tel. 0900 243 70 70).

Europese dag van de rechten van de patiënt

Op 18 april organiseren de dertien Nederlandse Zorgbelangorganisaties, samenwerkend onder de vlag ‘Zorgbelang Nederland’, de ‘Europese dag van de rechten van de patiënt’. In de weken hieraan voorafgaand, vindt een debattenreeks plaats. Op 18 april worden tijdens een (afsluitend) landelijk debat in 'de Rode Hoed' in Amsterdam de uitkomsten van de meldactie en de meningen van de deelnemers aan de debatten gepresenteerd.