vmce header 800

vmce header 480

Zeer veel chronisch zieken lopen 47 euro mis

26-11-2008 | Veel chronisch zieken en mensen met een handicap komen ten onrechte niet in aanmerking voor de Compensatie eigen risico van de Zorgverzekeringswet (CER) van 47 euro.

Dit constateert de CG-Raad op basis van 1500 meldingen bij zijn Meldpunt 47euro. Oorzaak van het probleem is de medicijnlijst (FKG-lijst) die gebruikt wordt om groepen af te bakenen. De CG-Raad wil snel een oplossing voor dit probleem. Donderdag vergadert de Tweede Kamer over de Compensatieregeling.

De CG-Raad signaleert drie problemen met de afbakening. Medicijnen worden niet goed geregistreerd, bepaalde aandoeningen komen niet voor op de medicijnlijst of sommige groepen vallen pas in 2009 of 2010 binnen de afbakening. In al deze gevallen ontvangen chronisch zieken nu geen compensatie van 47 euro.

Door problemen bij de registratie ontvangt 60% van de reumapatiënten geen compensatie. Zij gebruiken medicijnen die apothekers zelf bereiden en die daardoor geen landelijke code krijgen. Hetzelfde probleem speelt bij mensen die een medicijn gebruiken dat op de medicijnlijst staat als een wekelijkse injectie en niet als tablet.

Aanpassing medicijnlijst noodzakelijk
Sommige medicijnen staan niet op de medicijnlijst. Dat geldt bijvoorbeeld bij 70% van de borstkankerpatiënten. Ook mensen met een zeldzame ziekte komen niet voor op de medicijnlijst.

Compensatie ook met terugwerkende kracht
De compensatie wordt in 2009 uitgebreid voor mensen met een bepaalde ziekenhuisdiagnose en in 2010 voor mensen met hulpmiddelen. In 2008 en 2009 krijgen deze groepen geen compensatie. De motie Van Gerven stelt voor deze groepen compensatie met terugwerkende kracht voor. Minister Klink heeft deze optie ontraden. De CG-Raad vindt dit onaanvaardbaar, omdat de motie kamerbreed is aangenomen.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
De CG-Raad wijst er verder op dat bij de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten dezelfde problemen spelen. Deze wet regelt de automatische toeslagen die chronisch zieken en gehandicapten straks kunnen krijgen. Ook daarbij spelen afbakeningsproblemen en wordt de bovengenoemde medicijnlijst gebruikt.

Bron: CG-Raad