vmce header 800

vmce header 480

De kampen van De Luchtballon zijn weer begonnen

14-07-2008 | Stichting De Luchtballon organiseert therapeutische vakanties voor kinderen en jongeren met een beperking zoals astma, voedselallergie en eczeem.

Astma, voedselallergie en eczeem zijn broertjes en zusjes van elkaar. Bij De Luchtballon gaan kinderen en jongeren met deze beperkingen daarom samen op kamp.

De primaire doelstelling van de kampen is het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemers. Ze leren in een vakantiesfeer haast ongemerkt hoe om te gaan met hun beperking.

Zonder angst te hoeven concurreren met anderen die geen of een andere beperking hebben, ervaren de kinderen en jongeren een nuttige maar vooral plezierige vakantie.

Bron: Regioactueel.nl

Link:
Stichting De Luchtballon