vmce header 800

vmce header 480

Nieuwe visie op ontstaan van eczeem

26-04-2008 | Al jarenlang wordt er gediscussieerd over de relatie tussen allergieën en constitutioneel eczeem. En nog veel langer over eczeem dat “van binnen” komt en eczeem dat “van buiten komt”. 

De medische wetenschappers kunnen het er maar niet over eens worden. Genetisch onderzoek lijkt nu tot een doorbraak in deze patstelling te leiden.

In 2006 is het gen ontdekt dat codeert voor het eiwit filaggrin. Filaggrin is een eiwit dat onder andere in de huid de onderlinge samenhang van cellen en de vochtbalans reguleert. Bij diverse mutaties van dit gen ontstaat droge tot zeer droge huid en ook ichthyosis, we noemen dat ook wel een gestoorde huidbarrière.

Ongeveer een derde tot de helft van de mensen met ernstiger vormen van eczeem heeft een niet goed werkend filaggrin-gen, aldus dr. Irvine van het Our Lady’s Hospital for Sick Children in Dublin, Ierland, die samen met Irwin McLean, een geneticus van de University of Dundee in Scotland, het gen ontdekt heeft. Nieuw bewijs suggereert dat deze mutaties ook kunnen leiden tot astma, maar alleen als de persoon in kwestie eerder eczeem heeft ontwikkeld.

De nieuwe visie bestaat er simpelweg uit dat door de verstoorde huidbarrière diverse stoffen, zoals uitscheiding van micro-organismen, allergenen etc, gemakkelijker de huid binnen kunnen dringen en op die wijze het immuunsysteem activeren. Deze ontregeling leidt vervolgens tot het een lokale ontsteking en de productie van IgE. Deze ontregeling zou uiteindelijk ook kunnen leiden tot (voedsel)allergie en astma.

Dr. Irvine is ook van mening dit mechanisme duidelijk maakt waarom in geïndustrialiseerde landen eczeem zo veel vaker voorkomt. Door verontreiniging, meer wassen met zeep, airconditioning en centrale verwarming droogt de huid uit, wat in combinatie met de filaggrin-mutaties bijdraagt tot het ontwikkelen van eczeem.

Maar, met deze uitleg zijn we er niet. Immers, er wordt niet verklaard waarom sommige mensen met een intact filaggrin-gen wel eczeem ontwikkelen. Ook wordt niet duidelijk waarom niet alle mensen met eczeem een niet goed functionerend filaggrin-gen hebben, zo zegt Dr. Lung, een immunoloog verbonden aan het National Jewish Medical and Research Center in Denver. Het lijkt waarschijnlijk dat wat we allemaal scharen onder de noemer constitutioneel eczeem, mogelijk in verschillende mensen op verschillende wijze is ontstaan.

Hoewel de recente genetische ontdekkingen de discussie meer in de richting duwen van het inzicht dat “eczeem van buiten komt”, zijn we er nog niet. Wel biedt het in de toekomst misschien mogelijkheden om de gestoorde huidbarrière te behandelen door met medicijnen de filaggrin-productie te stimuleren.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het onderhoud van de droge huid dé basisbehandeling is van het eczeem. Maar dat wisten we al.

Auteur: Bernd Arents, VMCE
Bron: New York Times