vmce header 800

vmce header 480

'Misleiding in nieuw NCRV-programma'

26-04-2008 | Met grote verontrusting heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) kennisgenomen van de eerste uitzending op 23 april van het NCRV-programma Uitgedokterd waarin 'uitgedokterde patiënten' worden gevolgd in hun zoektocht naar genezing in de alternatieve sector.

De Vereniging reageert als volgt: "De resultaten die de geraadpleegde hypnotherapeut, osteopaat en natuurgeneeskundig arts behaalden met hun absurde geneeswijzen kunnen  met gemak kunnen worden toegeschreven aan het effect van de camera's, de selectie van de patiënten en het placebo-effect.

Dergelijke successen zijn meestal tijdelijk. Het programma krijgt op bedrieglijke wijze een wetenschappelijk karakter omdat men als commentator een heuse professor heeft ingehuurd:  Prof. dr. J. Keppel Hesseling. In feite is hij slechts basisarts en zijn professorstitel is naar Nederlandse standaarden nogal dubieus, want hij ontleent zijn titel aan een Duitse privé-universiteit op antroposofische grondslag. Hij verdient zijn geld met acupunctuur en propageert  kritiekloos vrijwel alle alternatieve behandelwijzen.

Te vrezen valt dat veel kijkers met vergelijkbare klachten als in het tv-programma (eczeem, nekpijn en gewrichtsslijtage) op het verkeerde been worden gezet en een heilloos avontuur zullen ingaan in de hoop op genezing. Verlichting van hun klachten valt niet te verwachten, wel verlichting van hun portemonnee, hoewel veel verzekeraars bereid zijn mee te betalen. Ook werd in Uitgedokterd niet vermeld dat met name bij osteopathische behandeling van de nek ernstige complicaties kunnen optreden.

Het programma werpt een smet op de NCRV en de publieke omroep in het algemeen. Hier is immers directe commercie in het spel en worden publieke middelen besteed aan volksverlakkerij. De Vereniging tegen de Kwakzalverij verwacht dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) disciplinaire maatregelen neemt tegen deze kwakzalvende artsen en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt of de in het programma door artsen gedane uitspraken tuchtrechtelijke maatregelen noodzakelijk maken.

De VtdK eist verder onmiddellijke stopzetting van de serie, tenzij er alsnog een deskundiger medisch commentator gevonden wordt, die de wondergenezingen in een zinnig perspectief kan plaatsen."

Bron: Broadcast News