vmce header 800

vmce header 480

Toeslag zieken en gehandicapten vervangt aftrek

17-04-2008 | Ruim drie miljoen chronisch zieken en gehandicapten krijgen in 2009 een toeslag van ongeveer 100 tot 400 euro. Zij kunnen dan geen gebruik meer maken van de huidige fiscale compensatieregeling voor mensen met hoge zorgkosten. 

Volgens ingewijden zijn de betrokken ministeries (Sociale Zaken, Volksgezondheid en Financiën) het in grote lijnen eens geworden over de nieuwe regeling.

De hoogte van de toeslag van hangt af van het zorggebruik van de 3,2 miljoen mensen die er recht op hebben. Verder gaan de eigen bijdragen in de volksverzekering AWBZ omlaag.

Handicap

De fiscale aftrek voor buitengewone uitgaven blijft in sterk afgeslankte vorm wel bestaan voor mensen met heel hoge kosten voor handicap of ziekte.

Het kabinet had in het regeerakkoord een streep gezet door de regeling, waar meer dan 6 miljoen mensen gebruik van maken, omdat deze de juiste doelgroep niet bereikte. De helft van de mensen die er een beroep op zou kunnen doen, deed dat niet. Ook waren er mensen die er wel van profiteerden terwijl de regeling niet voor hen was bedoeld.

Compenseren

Gemeenten zouden in het oorspronkelijke plan geld krijgen om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren. Ook zouden zo de kosten, die dreigden op te lopen tot 2 miljard euro, gedrukt kunnen worden.

Van dat voornemen is het kabinet nu dus teruggekomen. De ministerraad hakt binnenkort de knoop door over de nieuwe regeling.

Tevreden

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad is tevreden met de toeslagenregeling, al vind de raad de toeslagen nog aan de lage kant.

Ook stelt de CG-Raad dat zorgkosten een te nauw criterium zijn om de extra uitgaven van zieken en gehandicapten vast te stellen. Verder bepleit de raad aandacht voor groepen die er door de nieuwe regeling op achteruit dreigen te gaan.

Bron: ANP

Link: Persbericht CG-Raad (PDF)