vmce header 800

vmce header 480

Allergiebeurs: eczeem bij kinderen

01-02-2008 | Op de Allergiebeurs zal dermatoloog in opleiding Marja Oldhoff vrijdag 29 februari een lezing geven over "eczeem bij kinderen".

Binnen het Centrum voor Kinderallergologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht wordt de zorg voor kinderen met constitutioneel en eczeem en voedselallergie continue verder ontwikkeld. Tijdens de presentatie zal gesproken worden over oorzaken van constitutioneel eczeem en kenmerken van deze huidaandoening.

Er is altijd veel te doen geweest over de link met allergie. Is die link er nu wel of niet? Factoren die het eczeem beïnvloeden worden benoemd en ook wordt er ingegaan hoe er het beste omgegaan kan worden met deze factoren. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de behandeling van eczeem. Is het puur een kwestie van smeren met allerlei zalven of komt er toch meer bij kijken?

De behandeling van constitutioneel eczeem begint met goede voorlichting over deze chronische huidaandoening. En voor een optimale therapie is het van belang de patiënt te leren de huidafwijkingen te herkennen en om te gaan met de diverse zalven. Op deze wijze wordt een grote mate van zelfmanagement bereikt.

Er wordt in de presentatie stilgestaan bij de multidisciplinaire aanpak bij kinderen met eczeem. Het is niet gemakkelijk om als jong kind constitutioneel eczeem te hebben. De psychosociale kant van het hebben van eczeem zal daarom ook belicht worden. Ofwel: hoe kan er in de behandeling van het eczeem rekening gehouden worden met de normale ontwikkeling van het kind?

Kortom, genoeg vragen om met elkaar over na te denken en ouders kunnen tijdens dit programma-onderdeel genoeg interessante informatie horen.

Deze lezing van Marjha Oldhoff is op vrijdag 29 februari 2008, van 14:00-14:30 op de Allergiebeurs in Rotterdam.