vmce header 800

vmce header 480

Probiotica

24-01-2008 | Gisteren is er in het nieuws gekomen dat bij een medische studie patiënten zijn overleden door het gebruik van probiotica. Wat betekent dit voor mensen die probiotica gebruiken of willen gebruiken? 

Studie

Het betreft een vijfjarige studie naar het effect van probiotica op het verloop van alvleesklierontsteking. Dit is een zeer ernstige aandoening die jaarlijks ongeveer 3000 mensen treft. Driehonderd van deze patiënten overlijden hier jaarlijks aan, ongeveer 10%.

In deze studie onder driehonderd ernstig zieke patiënten met alvleesklieronsteling kreeg de ene helft via een maagsonde probiotica toegediend. De andere helft (controlegroep) kreeg geen probiotica. Zowel artsen als patiënten wisten niet wie probiotica kreeg of een placebo. Dit noemt men dubbel blind onderzoek. Na afloop van de studie en het verbreken van de code kan men de resultaten van de twee groepen vergelijken.

Uit de analyse van de resultaten van deze studie bleek dat in de groep die geen probiotica kreeg toegediend negen mensen overleden, in de groep die wel probiotica kreeg waren dat er vierentwintig, dus dertien meer. Deze resultaten verbijsteren de onderzoekers, omdat men juist het omgekeerde had verwacht, ook omdat uit eerder en kleinschaliger onderzoek probiotica gunstig leken te werken.

De onderzoekers weten nog niet wat de verhoogde sterfte heeft veroorzaakt. Waarschijnlijk spelen drie factoren een rol:

  • het gebruik van probiotica bij mensen met orgaanfalen;
  • het gebruik van probiotica bij intensive care patiënten;
  • het toedienen van probiotica samen met sondevoeding (rechtstreeks in de darm).

De onderzoekers raden artsen daarom voorlopig af om probiotica toe te passen in situaties die aan één (of meer) van deze drie criteria voldoen.

Gangbaar gebruik

Voor gangbaar gebruik van probiotica, zoals in zuivelproducten, flesvoeding of supplementen, hebben de bevindingen geen gevolgen, ook niet voor eczeempatiënten die probiotica(supplementen) gebruiken. Het Voedingscentrum zegt hier het volgende over: "Tot nu toe zijn bij gezonde mensen geen risico’s aangetoond van het gebruik van probiotica".

Mocht u toch nog vragen hebben over probiotica dan kunt u zich wenden tot het Voedingscentrum of tot de fabrikant van het middel dat u gebruikt.

Bronnen: diverse nieuwmedia en het Voedingscentrum

Lees hier meer over gebruik van probiotica bij eczeem.