vmce header 800

vmce header 480

Patiënt mondiger door internet

15-07-2005 | Uit resultaten van een onderzoek van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) blijkt dat een toenemend aantal mensen, voorafgaand aan een bezoek aan hun arts, op het internet naar informatie zoekt over hun klachten. 

Een derde van de Internetgebruikers zoekt meerdere keren per jaar naar informatie over gezondheid en/of gezondheidszorg. Het percentage dat dit altijd of vaak doet, is verdubbeld van 16% in 2003 naar 33% in 2004.

Van degenen die dit deden, gaan ook steeds meer mensen naar aanleiding van deze informatie met hun arts in discussie: bijna een kwart van hen stelt deze informatie bij hun arts aan de orde. Van degenen die een arts hebben bezocht, zoekt iets meer dan een kwart na dit bezoek via Internet naar de informatie waarover met de arts gesproken is.

Bijna 90% van hen wil door zijn arts optimaal behandeld worden wanneer men zou weten welke de beste behandeling is.

Tegen de 80% zou kiezen voor de specialist die de beste behandeling toepast. En als informatie over de beste behandeling gemakkelijk te vinden zou zijn, bijvoorbeeld via Internet, dan zou tweederde daar gebruik van maken.

Voorts wil 71% van de internetgebruikers hun medische gegevens via het internet kunnen inzien. Chronisch zieken scoren hierop hoger (80%).

Bijna de helft van de internetgebruikers vindt zich ten opzichte van hun arts mondiger geworden dan enkele jaren geleden.

Bron: Zorgkrant