vmce header 800

vmce header 480

Nederlandse vrouwen geven weinig borstvoeding

27-07-2005 | Vergeleken met andere landen geven Nederlandse vrouwen maar weinig borstvoeding. TNO presenteerde vandaag de resultaten van een peiling onder Nederlandse moeders. Net als het Voedingscentrum, dat vanaf oktober 2002 de campagne Borstvoeding verdient Tijd voert, is TNO een voorstander van borstvoeding. Moedermelk kan ook schadelijke stoffen bevatten, zoals dioxinen en PCB’s, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. 

‘Borstvoeding verkleint de kans op infecties van het maagdarmstelsel en de luchtwegen en op diarree in het eerste levensjaar. Ook het risico op acute middenoorontsteking neemt af. Verder hebben borstgevoede kinderen minder vaak last van piepen op de borst, astma en eczeem’, aldus TNO. Recent is ook nog eens bekend geworden dat moedermelk een beschermend effect heeft op het ontstaan van vetzucht, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Ook voor de moeder is geven van borstvoeding gezond. Zo kan het bijvoorbeeld het ontstaan van borstkanker tegenhouden.

Uitsluitend aan de borst

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt dan ook alle moeders aan hun kind uitsluitend de borst te geven, tot het een half jaar oud is. In Nederland doen dat maar weinig vrouwen, zo blijkt. Zo’n tachtig procent begint ermee, maar eenderde stopt al in de eerste maand. Nog maar de helft van de baby’s krijgt volledige borstvoeding als ze een maand oud zijn. Na een half jaar krijgt nog maar achttien procent van de kinderen volledige borstvoeding.

Vooral hoger opgeleide vrouwen starten met borstvoeding (91 procent), zij gaan er ook langer mee door. Lager opgeleide moeders beginnen het minst vaak (66 procent) en stoppen ook eerder. De meeste vrouwen die stoppen geven aan dat ze ‘te weinig melk’ hebben. TNO wil in een vervolgonderzoek uitzoeken hoe dit komt, omdat een vrouwenlichaam doorgaans in staat is om genoeg melk te kunnen produceren. Een andere belangrijke reden is werk buitenshuis. Het Voedingscentrum besteedde hier enige maanden geleden al aandacht aan.

Kolven

Volgens het centrum moeten vrouwelijke werkneemsters het gewoon goed regelen met hun baas. Na het zwangerschapsverlof hebben werkneemsters op basis van de Arbeidstijdenwet recht om het werk te onderbreken voor kolven of het geven van borstvoeding. Dat mag zo vaak en zo lang als nodig is, als het maar niet meer dan een kwart van de arbeidstijd in beslag neemt. De werkgever is verplicht deze tijd door te betalen en een ruimte beschikbaar te stellen waar de moeder ongestoord kan kolven of voeden.

Volgens TNO is er nog steeds betere en meer voorlichting nodig voor -aanstaande- moeders. De organisatie wil het aantal moeders dat start met borstvoeding geven richting honderd procent brengen, zoals in Noorwegen het geval is. Het aantal vrouwen dat haar kind tot een half jaar de borst geeft, zou omhoog moeten naar 22 procent.

Bron: Planet.nl/Telegraaf