vmce header 800

vmce header 480

Parfenac blijft receptplichtig

04-05-2006 | Op 20 april 2006 heeft de rechtbank te Rotterdam uitspraak gedaan in het geding tussen Chefaro Nederland B.V. en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), betreffende het besluit om de afleverstatus van Parfenac, crème 5%, te wijzigen van niet-receptplichtig naar uitsluitend op recept. 

Parfenac (werkzame stof: bufexamac) wordt aanbevolen voor mensen met eczeem. Gebleken is dat eczeem in veel gevallen terugkeert en dat door gebruik van Parfenac bij een hoog percentage van de gebruikers sensibilisatie optreedt. Dat betekent dat deze mensen een allergie ontwikkelen voor de werkzame stof bufexamac, wat weer kan leiden tot eczeemachtige huidafwijkingen. Het CBG acht deze bijwerking voor een niet receptplichtig geneesmiddel verontrustend, gezien de indicatie van het product. Mensen met eczeem die Parfenac gebruiken zouden ten onrechte de bijwerking kunnen aanzien voor het onvoldoende verbeteren van het eczeem, waardoor zij de behandeling intensiever voortzetten. Daardoor kan het eczeem verergeren.

Het CBG is van mening dat Parfenac ook bij normaal gebruik direct of indirect gevaar kan opleveren wanneer het zonder medische begeleiding wordt gebruikt en dat het daarom receptplichtig moet zijn. De rechtbank oordeelt dat het CBG in redelijkheid tot deze mening heeft kunnen komen. Het belang van volksgezondheid gaat hierbij voor andere belangen. Verder heeft de rechtbank bevestigd dat een besluit van het CBG wat betreft wijziging van de afleverstatus een besluit is waartegen bezwaar en beroep open staan. Chefaro Nederland B.V. kan tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen