vmce header 800

vmce header 480

Bedompte lucht op scholen en kindercentra

10-05-2006 | Vrijwel alle scholen en kindercentra zijn slecht geventileerd. Zij voldoen niet aan de nieuwe normen die de GGD’s gaan hanteren. Frissere lucht zou niet alleen het ziekteverzuim onder leerkrachten en leerlingen omlaag brengen, scholieren zouden ook sneller gaan leren en minder fouten maken.

De GGD’s maakten dinsdag bekend de strengere normen te gaan hanteren. De bestaande norm voor frisse lucht kan voor kantoren wel voldoen, maar is voor scholen niet streng genoeg, zegt F. Duijm, medisch milieukundige bij de GGD Groningen. Hij was voorzitter van de groep GGD-experts die studie maakte van de luchtkwaliteit op scholen.

Volgens de normen die de GGD’s gaan hanteren, is de binnenlucht op vrijwel alle scholen onvoldoende of slecht. De hoeveelheid frisse lucht wordt afgemeten aan het gehalte aan koolstofdioxide (CO2) in de lucht. Is dit te hoog, dan betekent dit dat de toevoer van verse lucht onvoldoende is. „Kinderen ademen bij wijze van spreken tien tot twintig maal elkaars lucht in als er niet goed geventileerd wordt”, zegt Duijm. „Dat is een buitengewoon onhygiënische situatie.”

Eerder onderzoek wees uit dat in de vervuilde lucht ziektekiemen zitten, stoffen die allergische reacties kunnen oproepen en fijn stof. Dit kan onder meer leiden tot infectieziekten, verergering van astma en eczeem, hoofdpijn en vermoeidheid. Duijm stelt dat dit een enorme impact heeft op de gezondheid van leerlingen en onderwijzers. Met een betere ventilatie zou het ziekteverzuim omlaag kunnen. „Nu gaat het om miljoenen verzuimdagen die helmaal niet nodig zijn.”

Onderzoek dat de GGD bestudeerde, wees ook uit dat kinderen in een goed geventileerde omgeving hun aandacht er beter bij kunnen houden, sneller leren en hoger scoren op tests.

De GGD’s hebben de bestaande eisen voor een frisse school of kinderopvang zelfs nog iets aangescherpt. Hoewel de meeste scholen nog ver van de ideale situatie af zitten, zou een beter gebruik van bestaande ventilatiemogelijkheden al veel schelen.

Volgens Duijm zouden leraren slimmer moeten omgaan met de ramen in hun klaslokalen. „Maar ik kan me voorstellen dat ze daar niet zoveel zin in hebben. Met 25 leerlingen in een klas hebben ze al genoeg aan hun hoofd.” Daarom zouden in nieuwe schoolgebouwen geavanceerdere ventilatiesystemen moeten worden geïnstalleerd. Ook ouderwetse hoge schoollokalen met open ramen vlak onder het plafond zijn redelijk te ventileren.

Bron: Telegraaf