vmce header 800

vmce header 480

Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

20-05-2006| Met de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet is er van alles veranderd. Ook zaken waar we nog niks van afwisten. Zo is er sinds kort (mei 2006) een Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Waarvoor kun je bij deze stichting terecht? 

Laten we even teruggaan naar hoe het was. Stel je moest een machtiging aanvragen voor de vergoeding van een behandeling of een geneesmiddel. Wees de zorgverzekeraar die vergoeding af, dan kon je in beroep. Wees de zorgverzekeraar ook het beroep af, dan keek het College voor Zorgverzekeringen mee of dat terecht was. Deze constructie is komen te vervallen. Vanaf nu is er het onafhankelijke orgaan Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) waar je onder andere met bovenstaand voorbeeld terecht kan. De stichting is opgericht door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Het SKGZ heeft als doel het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars. Oplossingen komen op twee manieren tot stand. Door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen als het gaat om klachten. Of door een bindend advies van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen bij geschillen. Zorgvuldigheid, helderheid en snelheid van werken zijn hierbij uitgangspunten.

Bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen

De Ombudsman behandelt klachten over onder meer de aanvullende verzekeringen en bejegeningklachten, zoals het niet beantwoorden van brieven, het niet betalen van declaraties en onfatsoenlijk te woord gestaan worden. De ombudsman probeert door middel van bemiddeling tot een oplossing te komen, meestal binnen twee maanden.

Bindende adviezen door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De Geschillencommissie behandelt geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van de basisverzekering. Een geschil tussen verzekerde en zorgverzekeraar moet schriftelijk door de verzekerde aan de Geschillencommissie voorgelegd te worden. Dat kan door het schrijven van een brief of het invullen van een formulier op de website.

Nadat het verzoek compleet is met benodigde aanvullende informatie, zoals kopieën van de polis en gevoerde correspondentie, vraagt de Geschillencommissie eerst de zorgverzekeraar om een reactie. Van deze reactie ontvangt de verzekerde een kopie. De Geschillencommissie nodigt beide partijen uit om het verzoek mondeling toe te lichten.

Gaat het geschil bijvoorbeeld om een verzekerde prestatie, ofwel de vergoeding van een medische behandeling of hulpmiddel, dan wordt het conceptadvies van de Geschillencommissie ter toetsing voorgelegd aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit. Dat betekent dat beide partijen, verzekerde en zorgverzekeraar zich aan de uitspraak dienen te houden. In de meeste gevallen worden de geschillen binnen 6 maanden afgehandeld. Voor de behandeling van een geschil vraagt de Geschillencommissie een entreegeld van 37 euro.

Contact met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Meer informatie is te vinden op de website: www.skgz.nl. De stichting is verder te bereiken op 030-6988360 op werkdagen van 09:00-17:00 uur.