vmce header 800

vmce header 480

Rechten en plichten in de zorg beschreven

16-06-2006 | De invoering van de Zorgverzekeringswet heeft veranderingen teweeg gebracht in de rechten van de zorggebruiker. Enerzijds heb je als patiënt allerlei rechten in je relatie tot zorgverleners (artsen, paramedici), anderzijds heb je via de Zorgverzekeringswet recht op (vormen van) zorg, op hulpmiddelen en medicijnen. De rechten in relatie tot zorgverleners zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De rechten op zorg en verstrekkingen zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) heeft bij de invoering van de Zorgverzekeringswet een voorlichtingstraject uitgevoerd voor mensen uit de lidorganisaties. Velen van hen bleken behoefte te hebben aan informatie over hoe hun rechten en plichten in de zorg geregeld zijn. Daarom brengt de CG-Raad een brochure uit: Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar.

In de brochure komen de volgende zaken aan bod: recht op privacy, op informatie, de rechten van minderjarige zorggebruikers en het recht op behandeling. De plichten van de patiënt komen tevens aan bod.

Ook wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid om als patiënt te klagen over falende dienstverleners, foutieve behandelingen of slechte bejegening. Aan de hand van aansprekende voorbeelden wordt uitgelegd wat een klachtencommissie, het Regionaal Tuchtcollege en de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen betekenen.

Bestellen

De brochure is bedoeld voor iedereen die als patiënt of zorggebruiker te maken heeft met de gezondheidszorg. ‘Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar’ kan tegen betaling van porto- en administratiekosten worden opgevraagd via de webwinkel van de CG-Raad (www.cg-raad.nl) of bij de Bestellijn van de CG-Raad, (maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur) telefoon (030) 291 66 50.