vmce header 800

vmce header 480

Patiëntenorganisaties bereiken groot publiek

05-04-2007 | Patiënten- en consumentenorganisaties bereiken een veel groter publiek dan hun ledenaantal doet vermoeden. Vooral via hun websites spelen zij een belangrijke rol in voorlichting en informatievoorziening over ziekten en aandoeningen.

Dit blijkt uit het eerste officiële Brancherapport 2006 Patiënten en Consumentenbeweging in Beeld dat de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en het Fonds PGO onlangs presenteerden.

Aanleiding voor het Brancherapport is de behoefte van patiënten- en consumentenorganisaties om meer naar buiten te treden en een beter inzicht te verschaffen in wat zij doen, wie zij bereiken en welke resultaten zij behalen. Het Verwey-Jonker Instituut en Prismant verzamelden en analyseerden de gegevens die de basis vormen voor het Brancherapport 2006. Het Brancherapport is tot stand gekomen met financiële steun van het Fonds PGO en ZonMw.

Enorme impact

Het Brancherapport 2006 laat het activiteitenpakket zien van 106 patiënten- en consumentenorganisaties en van budgethoudersvereniging Per Saldo op het gebied van informatievoorziening en voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Het Brancherapport toont aan dat patiënten- en consumentenorganisaties met een minimum aan middelen en met inzet van veel vrijwilligers activiteiten organiseren die een enorme impact hebben voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Hun activiteiten spelen zich af op het gehele levensbrede terrein en bestrijken naast zorg ook het gebied van wonen, onderwijs, werk etc.

Publieke belang

Gezamenlijk hebben de 106 patiëntenorganisaties 356.000 leden. Met hun diensten bereiken zij echter een doelgroep die veel groter is dan hun ledenbestand. Vooral de website is de afgelopen tien jaar in toenemende mate een belangrijk instrument geworden om voorlichting vanuit patiëntenperspectief te verschaffen. Mede door de komst van de Zorgverzekeringswet is het publieke belang van patiënten- en consumentenorganisaties sterk toegenomen. Het Brancherapport laat zien dat organisaties daar goed op inspelen.

Uitbreiding Brancherapport

De gegevensverzameling voor het volgende Brancherapport, over het jaar 2006, gaat binnenkort van start. Aan deze editie werken naast bovengenoemde organisaties ook de regionale Zorgbelangorganisaties mee. Het is de bedoeling om het Brancherapport in de toekomst verder uit te breiden met medezeggenschapsorganisaties, koepels en ouderenorganisaties.

Download:
Het Brancherapport 2006
Het Brancherapport 2006 (samenvatting)