vmce header 800

vmce header 480

Impact van huidziekte meetbaar door Skindex-29

26-04-2007 | Woensdag 18 april werd het eerste exemplaar van de elektronische Skindex-29 door de stichting Aquamarijn aangeboden aan prof. M. Neumann, dermatoloog in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en voorzitter van het Huidfonds. De Skindex-29 is een elektronisch instrument voor het meten van de kwaliteit van leven van huidpatiënten. 

Chronische huidziekten als psoriasis en eczeem hebben een vaak onderschatte, negatieve invloed op de kwaliteit van het leven. Patiënten kunnen bijvoorbeeld last krijgen van jeuk, pijn, moeheid, schaamte, depressie, en van problemen in de sociale en relationele sfeer. Het is dan ook van groot belang deze invloed op de kwaliteit van leven bij patiënten te meten en deze gegevens te gebruiken bij de behandeling en begeleiding van patiënten.

Stichting Aquamarijn, een ideële organisatie die de kwaliteit van het leven van en de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een huidziekte tracht te verbeteren, introduceert de elektronische versie van Skindex-29. De Skindex-29 is een kwaliteit-van-leven vragenlijst voor patiënten met een huidziekte. Het is een lijst met 29 vragen die een patiënt nu eenvoudig en snel op de computer kan beantwoorden. Direct na het beantwoorden van de vragen ontvangen zowel de patiënt als de behandelend arts een rapport met een overzicht van alle vragen en antwoorden en een totaalscore van de kwaliteit van leven.

Stichting Aquamarijn stelt deze Skindex-29 kosteloos beschikbaar aan alle dermatologen in Nederland, voor toepassing in hun praktijk. Voor de dermatoloog kan het een hulpmiddel zijn om snel de gevolgen van een huidziekte in kaart te brengen. Hierdoor kan deze zonder extra tijdsinvestering een consult zinvoller laten verlopen en zorg op maat aanbieden. Wetenschappelijk onderzoek, gedaan in Engeland, wijst uit dat deze wijze van indexeren niet alleen de communicatie tussen de arts en de patiënt verbetert, maar ook dat het behandelingsresultaat en de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren.

De Skindex-29 werd oorspronkelijk in de Verenigde Staten ontwikkeld en is inmiddels in veel landen als vragenlijst in drukvorm beschikbaar. Stichting Aquamarijn gaf reeds eerder de Nederlandse versie in drukvorm uit, inclusief een handleiding. Het unieke van de Nederlandse versie is dat deze computergestuurd is. Dit is niet alleen gebruiksvriendelijker, ook kan de kwaliteit van leven van een patiënt gemakkelijk worden gevolgd: de gegevens van meerdere kwaliteit-van-leven metingen per patiënt worden nu overzichtelijke referentiewaarden en kunnen in een staafdiagram worden gepresenteerd. Daarnaast kunnen de gegevens worden opgeslagen en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, uiteraard met toestemming van de patiënt.

Een kleine groep van dermatologen werkt al met de Skindex-29. Een projectgroep wordt momenteel geïnstalleerd om het gebruik systematisch en in geheel Nederland te bevorderen. Stichting Aquamarijn geeft ook workshops aan dermatologen over de toepassing van de Skindex-29 in de dermatologische praktijk.

Bron: Stichting Aquamarijn