vmce header 800

vmce header 480

Directeur-generaal ministerie opent nieuw www.bpv.nl

11-06-2007 | Directeur-Generaal J. Hilgersom van het ministerie van SZW (directie Arbeidsomstandigheden/Sociale verzekeringen) heeft 7 juni op de conferentie Informatie voor uw klant! de vernieuwde website van Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) officieel geopend. 

De conferentie in Amsterdam markeerde het slot van ‘Informatie en Innovatie; De Klant Tevreden’. Een project waarin BPV&W heeft onderzocht hoe de organisatie mensen met een gezondheidsprobleem klantgerichter en toegankelijker kan informeren.

BPV&W heeft vraagsturing en klantsituaties tot uitgangspunt gemaakt bij herinrichting van de individuele dienstverlening. De website is meer voorop komen te staan; de helpdesk blijft er voor complexe individuele situaties.

Bewustwording van het eigen (hoge) kennisniveau van de adviseur (BPV&W) en het kennisniveau van de klant bleek een onmisbare stap in het veranderproces naar klantgestuurder werken. Een besef dat breder mag doordringen. Want ook uitkeringsinstantie en cliënt beheersen verschillende taal (jargon naast gewonemensentaal) en hun communicatie start vaak vanuit andere denkkaders (wetten-regels tegenover persoonlijke situatie).

BPV&W heeft op zijn nieuwe site gebeurtenissen in het leven van klanten (life events) als vertrekpunt genomen voor de opbouw van informatie. Situatiegebonden zoekingangen leiden mensen snel naar wat zij zoeken. Toegankelijkheid is tijdens de site-ontwikkeling een belangrijk issue geweest: bij de gekozen taal, vorm (meer veelgestelde vragen), structuur en layout van het informatie-aanbod.

De dienstverlening van BPV&W gaat uit van de ‘eigen oplossingskracht’ van mensen. Goede (web)content kan een belangrijke schakel zijn bij het versterken van zelfsturing; te meer als doelgroepen van de content vroeg betrokken worden bij de ontwikkeling en toepassingen.

(klik op plaatje om naar de site te gaan)