vmce header 800

vmce header 480

Alleen combinatie van maatregelen kan astma en allergie terugdringen

16-06-2007 | Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn verschillende onderzoeken gestart naar de invloed van omgevingsfactoren op astma en allergie. De meeste van deze onderzoeken zijn nog niet afgerond. Uit de nu beschikbare resultaten destilleert de Gezondheidsraad daarom slechts een beperkt aantal conclusies. 

De Gezondheidsraad schrijft in zijn advies aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu over de trends in het vóórkomen van allergie en astma, over de rol van omgevingsfactoren daarbij, en over omgevingsmaatregelen waarmee de klachten van astma en allergie verminderd en misschien zelfs voorkomen kunnen worden. De kennis is nog ontoereikend voor het geven van goed onderbouwde adviezen over de meeste milieufactoren, maar het is wel duidelijk dat de strijd op diverse fronten moet worden gestreden.

Astma is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door terugkerende episodes van piepen, kortademigheid, druk op de borst en hoesten. Astma kent een allergische en een niet-allergische verschijningsvorm. Allergie is een overgevoeligheidsreactie op bepaalde allergenen en zij kan tot uiting komen in de longen, neus en/of huid.

Op basis van huisartsenregistraties wordt het aantal personen met astma in Nederland geschat op bijna 520 000. Zo’n vier tot zeven procent van de basisschoolkinderen heeft astmaklachten. Daarmee is astma op dit moment de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen in Nederland.

Kinderen van ouders met astma of allergie vormen een risicogroep voor het ontwikkelen van deze aandoeningen. De meeste kinderen met astma en allergie worden echter geboren uit ouders die deze aandoeningen niet hebben. Volgens de Gezondheidsraad zou voor alle kinderen bijgehouden moeten worden of ze astma of allergie ontwikkelen, zodat ze zo snel mogelijk geholpen kunnen worden.

Mensen die last hebben van astma of allergie zouden zo min mogelijk in aanraking moeten komen met de prikkels die hen klachten bezorgen. Het gebruik van huisstofmijtwerende matras- en beddengoedhoezen of speciale luchtfilters verlaagt de blootstelling in de dagelijkse praktijk echter onvoldoende om de klachten meetbaar te verminderen. Op de individuele patiënt toegesneden combinaties van interventies zijn mogelijk effectiever, maar er is nog onvoldoende onderzoek gedaan om nu praktische adviezen te kunnen geven.

Ouders die het risico dat hun kind astma of allergie krijgt willen beperken, doen er volgens de Gezondheidsraad verstandig aan om tijdens en na de zwangerschap niet te roken en om ten minste drie tot vier maanden alleen borstvoeding te geven. Pogingen om door enkelvoudige maatregelen ter vermindering van de blootstelling aan allergenen het ontstaan van astma en allergie te voorkomen, zijn tot nu toe mislukt. Ook hier geldt dat een combinatie van interventies mogelijk effectiever is.

Er zijn veel aanwijzingen dat de luchtverontreiniging buitenshuis en binnenshuis een nadelige invloed heeft op luchtwegaandoeningen. Zinvolle preventiemaatregelen door de overheid zijn bijvoorbeeld het terugdringen van de verkeersuitstoot en het op voldoende afstand bouwen van drukke wegen ten opzichte van gevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen. Ter preventie van het ontstaan van astma en allergie is volgens de Gezondheidsraad op dit moment alleen voldoende onderbouwing voor een krachtig rookontmoedigingsbeleid.

Verschillende grote onderzoeken naar astma en allergie zijn nog gaande. De Gezondheidsraad beveelt daarom een gecombineerde analyse aan van de gegevens uit de diverse Nederlandse en zo mogelijk buitenlandse onderzoeken. Met die gegevens zijn over een paar jaar wellicht beter onderbouwde aanbevelingen mogelijk. 

Bron: Zorgkrant.nl