vmce header 800

vmce header 480

Folder patiënt-apotheker

08-08-2007 | De NPCF heeft - samen met de apothekersorganisatie KNMP - een folder "Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw apotheker" gemaakt waarin patiënten worden gewezen op de gevolgen van de inwerkingtreding van de wettelijke regels die voortaan gelden voor apothekers.

Sinds kort gelden de regels van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) namelijk ook voor de openbare apotheker. Dit betekent dat er een aantal rechten en plichten in het behandelcontact met de apotheker wettelijk zijn vastgelegd. Het is goed om daar als bezoeker van een apotheek kennis van te nemen.

In de folder worden bijvoorbeeld het recht op privacy aan de balie en de plicht van de apotheker om u zo goed mogelijk te informeren over uw geneesmiddelengebruik toegelicht. Patiënten hebben op hun beurt de plicht om alle informatie te geven die van invloed kan zijn op de behandeling met het geneesmiddel.

Lees hier de folder online (PDF)