vmce header 800

vmce header 480

'Allergie-service gaat te ver'

28-08-2007 | Producenten van medicijnen doen er alles aan om hun middelen onder de aandacht van specialisten en huisartsen te brengen.Het farmaceutische bedrijf Artu Biologicals gaat nog een stapje verder: het biedt huisartsen de mogelijkheid een consulent te plaatsen in hun praktijk.

Het bedrijf, dat medicijnen maakt tegen allergische aandoeningen, is actief in onder meer Alphen, Gouda en Woerden. De bezwaren tegen deze werkwijze nemen echter toe.

Welke artsen Artu Biologicals in deze regio benaderd heeft, maakt het bedrijf niet bekend. De Alphense huisarts Ruud Gebel, die zelf geen ervaring met de allergieservice heeft, reageert sceptisch. ‘Artu gaat net een stapje te ver,’ vindt hij.

De allergieservice houdt in dat op verzoek van de arts een allergieconsulent tijdens een spreekuur patiënten test op hun allergie. De uitslag van de test wordt dan na afloop met de arts besproken. Officieel mag de Artu-medewerker zich bij de advisering van een therapie niet beperken tot het medicijn van zijn bedrijf. Bovendien is het aan de huisarts om te beslissen welk middel hij voorschrijft.

‘Het stoort ons dat zij zich bemoeien met de interpretatie van uitslagen. Dat is het primaat van artsen,’ is de felle reactie van Paul Brand, kinderlongarts en secretaris van de sectie Kinderallergologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). ‘Daarom raden wij artsen af gebruik te maken van deze service. Een goed geïnstrueerde praktijkondersteuner kan zelf een huidtest doen. Het is vervolgens aan de arts om de behandeling in te zetten. De allergieconsulent overtreedt geen wetten, het bedrijf Artu evenmin. Het standpunt van de NVK is echter dat de allergieconsulentenservice wel over een morele grens heen gaat.’

Artu benadrukt dat alle allergieconsulenten een paramedische achtergrond hebben. Dat gelooft Brand ook wel. ‘Maar het interpreteren van de uitslagen van de test en het voorschrijven van therapie is en blijft het domein van de dokter, en niet die van een allergieconsulent,’ zegt hij.

‘Wij zijn het helemaal met de kinderartsen eens,’ zegt general manager Jos Paasse van Artu Biologicals. ‘Onze professioneel opgeleide allergieconsulenten verlenen uitsluitend ondersteuning bij het diagnostisch onderzoek dat bij patiënten wordt verricht. Zij helpen alleen bij het in kaart brengen van hun allergie.’

De werkzaamheden van de consulenten worden onder toeziend oog van de artsen uitgevoerd. De diagnose bestaat over het algemeen uit een uitgebreid vragenonderzoek en een allergietest, de zogeheten huidpriktest. Na afloop hiervan worden de resultaten door de allergieconsulent met de behandelend arts besproken.

‘Het is daarna uitsluitend aan de arts, in overleg met de betreffende patiënt, om de diverse therapeutische opties te bespreken. Dit kan leiden tot ongewijzigde behandeling van de patiënt, aanpassing van de behandeling of eventuele doorverwijzing naar een specialist zoals bijvoorbeeld een kno-arts.’

Ruud Gebel voelt er in ieder geval niets voor. ‘Laat mij het zelf maar doen,’ zegt hij. ‘Veel producenten verleggen hun strategie van cadeautjes naar meer servicegerichte acties. Daar is niets mis mee, maar wij kijken altijd heel precies naar de eventueel verlangde tegenprestatie.’ Hij kan zich vinden in de bezwaren die de kinderartsen hebben: ‘Het gaat inderdaad ver. Het is aan de andere kant wel zo dat je er als huisarts zelf bij bent.’ Gebel kent geen andere farmaceutische bedrijven met een dergelijke werkwijze.

Bron: AD.nl