vmce header 800

vmce header 480

Neoral

Constitutioneel eczeem is een chronische ontstekingsziekte van de huid met een sterk wisselend beloop. Naast het zoveel mogelijk vermijden van factoren die het eczeem kunnen verergeren, zoals bijvoorbeeld spanningen, infecties, temperatuurverschillen en contacten met allergenen, wordt bij de behandeling van constitutioneel eczeem met name gebruik gemaakt van corticosteroïd (hormoon) zalven/crèmes en in mindere mate lichttherapie. Ondanks de bewezen effectiviteit van deze middelen blijkt het bij ernstige eczeempatiënten vaak niet mogelijk een stabiele fase te bereiken.

Ciclosporine
Sinds de tachtiger jaren is ervaring opgedaan met het gebruik van sterk afweerremmende medicijnen zoals ciclosporine (Neoral) bij de behandeling van ernstig eczeem. Met name in de afgelopen jaren worden steeds meer patiënten langdurig met Neoral behandeld met als doel het eczeem in een stabielere fase te brengen. De effectiviteit is inmiddels in vele studies aangetoond, zowel bij volwassenen als kinderen. De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van Neoral zijn een verhoging van de bloeddruk en nierproblemen. Het is daarom van belang regelmatige controles van bloed (nierfunctie) en bloeddruk uit te voeren tijdens het gebruik van Neoral. Vaak is het mogelijk met verlaging van de dosis of toevoegen van bloeddrukverlagende middelen de behandeling voort te zetten. In een aantal gevallen moet de Neoral echter gestaakt worden vanwege de bijwerkingen.

Spectaculair
Het is momenteel nog moeilijk een maximale behandelduur aan te geven, gezien de nog beperkte ervaring met langdurig gebruik van Neoral bij eczeem. Behandelperiodes van zes tot twaalf weken zijn inmiddels gebruikelijk. De veelal spectaculaire verbetering van het eczeem en vermindering van de jeukklachten maken het moeilijk de behandeling na een relatief korte periode weer te staken. Het is daarom van belang voor het starten van de behandeling met Neoral goed te realiseren dat ook dit geen definitieve oplossing is. Er zal steeds naar gestreefd worden de Neoral-behandeling na het bereiken van een stabiele fase weer af te bouwen en over te gaan op zalftherapie. Er zijn momenteel nog geen duidelijke aanwijzingen dat langdurig gebruik van Neoral op den duur onherstelbare schade oplevert.

Marjolein de Bruin-Weller, dermatoloog,
Voorzitter Medische Adviesraad VMCE

Klik hier voor de bijsluiter van Neoral

Poll

Mijn voorgeschreven neutrale zalven en/of crèmes worden zonder probleem vergoed
Altijd - 28.9%
Soms, maar niet altijd - 24.4%
De mijne niet - 44.6%

Aantal stemmen: 810
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: 01 jan 2018 - 00:00