Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

04-11-2021 | Op zaterdagmiddag 16 oktober werd de ALV 2021 bij het Van der Valk Hotel te Harderwijk gehouden. Dat de opkomst tegenviel, was voornamelijk te danken aan het feit dat een vaste kerngroep van leden het in verband met hun kwetsbare gezondheid (nog) niet aandurfde om ‘live’ een vergadering bij te wonen. Toch werd het een succesvolle middag, met twee interessante lezingen.

Lunch en ALV

thumbnail VMCE ALV 16 10 2021 21Na een voortreffelijke lunch, waarbij met alle allergieën rekening was gehouden, werden zo snel mogelijk alle officiële stukken zoals conceptnotulen vorige ALV, Jaarverslag 2020, Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 vastgesteld. Bij de mededelingen stelde een van de leden voor de ALV voortaan ‘hybride’ te houden, dus zowel ‘life’ als via internet. Het bestuur beloofde deze suggestie in overweging te nemen.

Wat de bestuurssamenstelling 2021 betreft blijft Willem Kouwenhoven voorlopig interim voorzitter, vervult Hanneke Duurland nu de functie van secretaris, is Tamara Klaassen als algemeen bestuurslid herbenoemd en werd Harm van den Oever eveneens benoemd tot algemeen bestuurslid. Hoewel dat nu nog niet geldt, is controle door een kascommissie in de toekomst voor alle verenigingen verplicht. Daarom benoemde de ALV onder voorbehoud de heer Ad van Hulsel en mevrouw Wilma Scholten tot leden van de kascommissie 2021.

Lezingen enthousiast ontvangen

Dr. Knol, Associate Professor in de immunologie en dermatologie, nam ons eerst mee in de wondere wereld van ons immuunsysteem. Met beelden gaf hij een toelichting op het gevecht in het lichaam tegen binnendringende virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Aan de hand van filmpjes werd duidelijk hoe goed het lichaam in feite zelf in staat is de bescherming op zich te nemen. Lukt dat niet of onvoldoende, dan kunnen medicamenten ondersteunen. En daarin is een grote variatie, onderverdeeld in groepen. Dr. Knol legde ook uit welke groepen medicijnen er zijn voor het behandelen van eczeem en hoe ze waartegen kunnen worden ingezet. 

Geestelijke en fysieke gezondheid

Hierna was het woord aan dhr. A. Bos en mevrouw G. Kakar. In hun presentatie benadrukten zij hoe belangrijk hechting in een vroeg stadium is voor kinderen (en daaropvolgend voor volwassenen; de impact van het ontbreken van hechting is groot). Een kind leert daadwerkelijk door hechting met welke bril het voor de rest van zijn/haar leven naar de wereld kijkt.

In de tweede helft van de lezing kwam de relatie met eczeem aan de orde. Geestelijke en fysieke gezondheid (in meer of mindere mate ontstaan door de mate van hechting) kan een invloedrijke factor zijn bij eczeem. Ook stonden de presentatoren uitgebreid stil bij de mentale gevolgen van het hebben van constitutioneel eczeem.
En zo werd een succesvolle middag afgesloten.

De twee lezingen zijn op YouTube terug te kijken.

Steun ons en word lid van de VMCEWord lid en ontvang 4x per jaar het magazine GAAF!

Als lid ontvangt u 4x per jaar ons magazine GAAF!, boordevol ervaringen van lotgenoten, praktische tips en de laatste inzichten op het gebied van eczeemzorg. Bovendien ontvangt u een mooi welkomstpakket met daarin onder meer de folders, de boekjes en de dvd Leven met Eczeem. Onder het motto 'Beter leven met eczeem' zet de VMCE zich al ruim twintig jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. Met meer leden kunnen we nóg meer betekenen voor mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als u lid wordt.

Word lid

Lees meer over de VMCE

Vier van de oprichters van de VMCE, allemaal ervaringsdeskundigen vertellen in dit interview uit 1999 over de noodzaak van een vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem. Deze redenen zijn nog altijd actueel!