Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

Op zaterdag 2 juli werd de ALV 2022 gehouden in het koetshuis van paleis Het Loo te Apeldoorn. Bij de ALV waren 47 leden present, de lezing voorafgaand aan de ALV werd gevolgd door 86 geïnteresseerden. Bij deze lezing legde oogarts Chantal van Luijk, gespecialiseerd in patiënten met eczeem die oogproblemen hebben, uit waarom mensen met eczeem last van hun ogen kunnen krijgen. Na afloop van de officiële ALV in de middag was er nog voldoende tijd de audiotour te volgen door het prachtige paleis Het Loo. 

ALV2022 1

De lezing van oogarts Chantal van Luijk had een ludieke aanpak omdat zij bingokaarten uitdeelde. Vervolgens ‘besprak’ zij in het kort twaalf oogaandoeningen van fictieve patiënten (de kenmerken, is het wel of niet behandelbaar en hoe wordt het behandeld). Iedereen kon bij zichzelf te rade gaan en op de bingokaart aankruisen of een bepaalde oogaandoening wellicht bij hem of haar van toepassing is of was. De conclusie na de interessante uiteenzetting was dat eczeempatiënten extra alert moeten zijn bij oogklachten en zeker niet moeten aarzelen om even bij hun huisarts of specialist langs te gaan.

De lunch werd geserveerd naast de tentoonstellingsruimte van een aantal fraaie ouderwetse koetsen. Na de lunch gingen we dan ook massaal deze koetsen van dichtbij bewonderen.

Voorafgaand aan de ALV was er een korte Kahoot (een online spel waarbij je met multiple choice een vraag kunt beantwoorden) met een vijftal korte vragen. Met het oog op het aanscherpen van de toekomstvisie vond het bestuur het zinvol om tijdens de ALV over bepaalde onderwerpen te toetsen hoe de leden hierover denken.

De ALV verliep vlot. De conceptnotulen van de vorige ALV, het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 werden ongewijzigd vastgesteld. Wat de bestuurssamenstelling 2022 betreft werd meegedeeld dat Harm van den Oever inmiddels is benoemd tot voorzitter (Willem Kouwenhoven is nu weer algemeen bestuurslid). En helaas is het voor Dirk van der Veen om gezondheidsredenen niet mogelijk om nog langer lid te blijven van het bestuur.
De kascommissie over het jaar 2021, bestaande uit de leden Ad van Hulsel en Wilma Scholten deden voortvarend hun werk. Voor de jaarrekening over 2022 zal de kascommissie bestaan uit mevrouw Wilma Scholten en de heer Rob Kooij.

Met dank aan Tamara Klaassen voor het organiseren, sloten wij met zijn allen een succesvolle dag af.

 

Steun ons en word lid van de VMCEWord lid en ontvang 4x per jaar het magazine GAAF!

Als lid ontvangt u 4x per jaar ons magazine GAAF!, boordevol ervaringen van lotgenoten, praktische tips en de laatste inzichten op het gebied van eczeemzorg. Bovendien krijgt u toegang tot de besloten Facebook-pagina waar leden wel en wee met elkaar delen en waar je alle vragen kunt stellen over je eczeem. Onder het motto 'Beter leven met eczeem' zet de VMCE zich al ruim twintig jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. Met meer leden kunnen we nóg meer betekenen voor mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als u lid wordt.

Word lid

Lees meer over de VMCE

Vier van de oprichters van de VMCE, allemaal ervaringsdeskundigen vertellen in dit interview uit 1999 over de noodzaak van een vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem. Deze redenen zijn nog altijd actueel!