17-12-2020 | Op maandagavond 7 december 2020 vond de ALV 2020, die in andere jaren in het voorjaar op een locatie plaatsvindt, online plaats. Het werd door iedereen als een gemis ervaren om elkaar niet 'life' te kunnen ontmoeten. Dus met aanzienlijk minder leden dan gewoonlijk werden de gebruikelijke stukken vastgesteld. Ook was er geen sprake van een combinatie met een interessante lezing door een deskundige. Dit blijkt voor veel leden toch wel een 'trekker' om naar de ALV te komen.

screenshot vmce 2Als eerste werden officiële stukken, zoals de conceptnotulen vorige ALV, het jaarverslag 2019, de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2021 vastgesteld. Ook kwam de bestuurssamenstelling 2020 aan de orde. Er was al een beoogd nieuwe voorzitter: Dirk van der Veen. Vanwege ziekte is zijn benoeming helaas een jaar uitgesteld. Willem Kouwenhoven zal voor de duur van een jaar als waarnemend voorzitter fungeren. Tijdens dit jaar blijft Dirk algemeen bestuurslid. Als nieuw (algemeen) bestuurslid is Hanneke Duurland benoemd. Zij draait al enige jaren mee als actief lid van de VMCE. Zo was zij vertegenwoordiger namens de VMCE in de werkgroep Kwaliteit van Huidpatiënten Nederland en was ze betrokken bij de organisatie van Happy met je Huid (2018, HPN) en Wereldeczeemdag 2019 (VMCE).

Als aspirant bestuurslid maakte Harm van den Oever kennis met de aanwezigen. Harm zal voorlopig als waarnemer aanschuiven bij de bestuursvergaderingen. In een later stadium wordt er gezamenlijk beslist over zijn lidmaatschap.
Bij de rondvraag werd geconstateerd dat de ontwikkelingen in de wereld en dus ook landelijk niet stilstaan. Digitale bijeenkomsten zijn niet meer weg te denken en vormen in de toekomst ook voor de VMCE een belangrijk middel om te communiceren met de leden. Het is een goed en snel platform om de leden te voorzien van tips en wetenswaardigheden. Het bestuur beloofde de ideeën die hierover werden gespuid te gaan uitwerken in concrete (online) plannen. Denk aan een online lezing door een deskundige met na afloop een chatsessie om vragen te kunnen stellen.

Steun ons en word lid van de VMCEWord lid en ontvang 4x per jaar het magazine GAAF!

Als lid ontvangt u 4x per jaar ons magazine GAAF!, boordevol ervaringen van lotgenoten, praktische tips en de laatste inzichten op het gebied van eczeemzorg. Bovendien ontvangt u een mooi welkomstpakket met daarin onder meer de folders, de boekjes en de dvd Leven met Eczeem. Onder het motto 'Beter leven met eczeem' zet de VMCE zich al ruim twintig jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. Met meer leden kunnen we nóg meer betekenen voor mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als u lid wordt.

Word lid

Lees meer over de VMCE

Vier van de oprichters van de VMCE, allemaal ervaringsdeskundigen vertellen in dit interview uit 1999 over de noodzaak van een vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem. Deze redenen zijn nog altijd actueel!