23-01-2020 | Dit artikel, dat wordt aangeboden door Ieder(in), is een stappenplan om te kijken of je in aanmerking komt voor aftrek van zorgkosten. Vind je met behulp van deze samenvatting niet de informatie die je zoekt, kijk dan op Meerkosten.nl voor uitgebreide, gedetailleerde informatie.

Stappenplan
Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd een stapeling van kosten op. Je betaalt bij voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kun je terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak gebruik van de aftrek van zorgkosten! Dit artikel gaat over de aftrek van zorgkosten over het belastingjaar 2019. Je kunt aangifte doen vanaf 1 maart 2020.

De aftrek van zorgkosten is helaas niet eenvoudig. Gelukkig zijn er veel organisaties die kunnen helpen. Neem voor meer informatie contact op met de belastingwinkel. Neem eventueel dit artikel mee en attendeer degene helpt op de website Meerkosten.nl voor uitgebreide uitleg, achtergrondinformatie en verwijzingen.

Stap 1: Doe aangifte inkomstenbelasting

·         Zet je computer aan, ga naar mijn.belastingdienst.nl en log in met je DigiD.
          Als je nog geen DigiD hebt, vraag deze dan aan via Digid.nl.
·         Klik op Inkomstenbelasting.
·         Klik op Belastingjaar 2019.
·         Klik op Aangifte inkomstenbelasting doen.

Stap 2: Vul je gegevens in

De aangifte begint met het invullen van je persoonlijke gegevens. Daarna vraagt de aangifte naar je fiscale partner en eventuele minderjarige kinderen.

·         De Belastingdienst heeft alle persoonlijke gegevens alvast voor je ingevuld. Controleer deze gegevens zorgvuldig.
          Pas ze aan als ze niet kloppen. Ben je fiscale partners, dan is het voor de aftrek van zorgkosten erg handig om
          samen aangifte te doen. Vink dit aan als de aangifte erom vraagt, op het tabblad Partner.
          Vervolgens krijg je vragen over je inkomen, de eigen woning, bankrekeningen, andere bezittingen en hypotheken.
·         De Belastingdienst heeft de gegevens over je inkomen en vermogen (waaronder het saldo op je bankrekening)
          alvast voor ingevuld. Controleer deze gegevens zorgvuldig. Pas ze aan als ze niet kloppen.

Stap 3: Vink Zorgkosten aan

Nadat de vorige gegevens zijn ingevuld, kom je in het tabblad Uitgaven (zie afbeelding 1).

  • Vink Zorgkosten aan. Als je nog andere aftrekposten hebt (zoals giften of uitgaven voor studie of opleiding), dan vink  je die ook aan.

    Afbeelding1                                                                                                                                  Afbeelding 1: Het tabblad Uitgaven

  • Klik op Akkoord. U komt nu in het tabblad Zorgkosten (zie afbeelding 2).

    Afbeelding2                                                                                                                                Afbeelding 2: Het tabblad Zorgkosten

In het bovenste witte veld staat voor wie je zorgkosten mag aftrekken. In het tweede witte veld staat het drempelbedrag. Alleen als je (samen met je fiscale partner) in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, blijft er aftrek over. De drempel is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen. Het bedrag dat hier staat heeft de online aangifte zelf berekend, op basis van de gegevens over jouw situatie en het inkomen dat je eerder hebt ingevuld.

Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal algemene voorwaarden en een aantal beperkingen. De belangrijkste regel is dat het moet gaan om kosten die je (of je fiscale partner) in 2019 zelf betaald hebt. Als je een vergoeding kreeg, dan kun je het deel van de uitgaven dat je vergoed kreeg niet ook nog eens aftrekken. Ook als je een vergoeding had kunnen krijgen, maar deze niet hebt aangevraagd, kun je de kosten niet aftrekken.

Verder gelden er per onderdeel van de aftrek soms gedetailleerde regels, die erg ingewikkeld zijn.

In het onderste blauwe veld van het tabblad Zorgkosten staan de posten die aftrekbaar zijn. Posten die niet in dit lijstje staan, zijn dus niet aftrekbaar. Eigen bijdragen voor zorg zijn nooit aftrekbaar. Ook niet als het gaat om een eigen bijdrage voor zorg, voorzieningen of hulpmiddelen die wel in het lijstje staan. Toch blijven er vaak kosten over die je wel kunt aftrekken. Het loont dus de moeite om het lijstje in te vullen.

Stap 4: Zet je kosten op een rijtje

Heb je kosten bij de verschillende onderdelen? Zorg er dan voor dat je de gegevens hierover overzichtelijk in een map bewaart. Je vult bij elke post in de aangifte namelijk alleen het totaalbedrag in. Maar de Belastingdienst kan om een onderbouwing vragen. Kun je die niet leveren, dan zal de inspecteur de aftrek niet accepteren.

Doe je als fiscale partners samen aangifte? Tel dan jouw uitgaven en die van je fiscale partner bij elkaar op en vul telkens het totaalbedrag in.

Geneeskundige hulp
Het gaat hier om kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten. Denk ook aan medische behandelingen in het buitenland die je verzekeraar niet vergoedt. Het moet wel altijd gaan om behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens in Nederland geldende medische standaarden. Onder paramedische zorg vallen ook uitgaven voor particuliere ziekenzorg zonder indicatie of naast de indicatie (als de indicatie niet toereikend was).

Reiskosten ziekenbezoek
Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Je moet dan wel de bonnetjes bewaren! Nam je de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

Medicijnen op doktersvoorschrift
Het gaat om geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven voor homeopathische medicijnen zijn aftrekbaar, maar alleen als ze door een erkende arts zijn voorgeschreven.

Hulpmiddelen
Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit
Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam je de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. Je kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de ANWB Autokostenmodule https://www.anwb.nl/auto/autokosten#/kenteken. Kreeg je een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet je die in mindering brengen op de aftrek.

In sommige gevallen zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig. Je moet kunnen aantonen dat je vanwege je handicap of ziekte meer vervoerskosten hebt dan anderen, die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie zitten als jij. Dat lukt alleen als je (1) een volledige administratie bijhoudt van al je vervoerskosten en (2) kunt nagaan wat een vergelijkbaar iemand normaal gesproken aan vervoerskosten heeft. Een tabel hiervoor kun je vinden op de site van het Nibud: https://www.nibud.nl/consumenten/aftrek-extra-vervoerskosten.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed (vast bedrag)
Deze aftrek geldt alleen voor huisgenoten en alleen voor meerkosten ten opzichte van andere mensen die geen ziekte of beperking hebben. Er geldt een laag forfait van € 300 voor extra uitgaven die je wel aannemelijk kunt maken, maar niet hoeft aan te tonen. Zijn je extra uitgaven aantoonbaar hoger dan € 600? Dan kun je € 750 aftrekken.

Afschrijvingen op uitgaven vóór 2014 voor een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing
Heb je in 2013 een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing aangeschaft, schrijf die dan af in méér dan vijf jaar (bijvoorbeeld in 7 of 10 jaar) en heb je het eerste deel van die afschrijving al over het jaar 2013 afgetrokken als zorgkosten (toen waren deze hulpmiddelen nog aftrekbaar), dan mag je de afschrijving over 2019 ook nog aftrekken.

Extra gezinshulp
Het gaat bij deze post alleen om particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zonder indicatie, of naast een indicatie (als de indicatie niet toereikend was). Er geldt voor de aftrek van gezinshulp een extra drempelbedrag, afhankelijk van uw inkomen. Alleen uitgaven boven deze drempel zijn aftrekbaar. Maak je gebruik van extra gezinshulp, dan berekent de online aangifte automatisch deze extra drempel.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist
Je kunt alleen een dieet opvoeren dat genoemd wordt in de dieetlijst van de Belastingdienst. En alleen als je dit dieet volgt op voorschrift van een arts of een erkende diëtist. Je moet daarom over een actuele, ondertekende dieetverklaring beschikken. Je vindt de dieetlijst in de online aangifte, onder het vraagtekentje bij dit onderdeel.

Staat je dieet in de lijst? Vink dan ‘ja’ aan. Er verschijnt dan een uitklapscherm onderin het tabblad. Daar kunt je je naam invullen en het dieet in de lijst aanvinken. Volgde je meer dan één dieet? Klik dan op het plusje vóór ‘Nog een dieet toevoegen’ en vink het tweede dieet aan in de lijst. Is er nog iemand voor wie jij of je partner de dieetkosten betaald hebt en voor wie je zorgkosten mag aftrekken? Vink dan ‘ja’ aan, helemaal onderaan het tabblad. Vul vervolgens ook voor die persoon de naam en het dieet in.

Voor de diëten in de tabel van de Belastingdienst gelden vaste aftrekbedragen. Je hoeft dus zelf geen bedrag in te vullen. Dat doet het aangifteprogramma voor je. Je hoeft ook niet te bewijzen dat je het dieet gevolgd hebt en wat dat gekost heeft. Voor de aftrek is het voldoende dat je het dieet voorgeschreven hebt gekregen.

Stap 5: Check het lijstje

Heb je alle bedragen correct ingevuld en ben je niets vergeten?

Klik dan op Akkoord.

Stap 6: Verdeel de aftrek

Ben je fiscale partners, dan kom je na het invullen van een aantal aanvullende vragen in het tabblad Verdelen (afbeelding 3). Daar staat al het totaalbedrag aan zorgkosten dat jullie samen mogen aftrekken.

Vul een bedrag in, in het witte vakje onder ‘Uw deel’. Klik op ‘Belasting berekenen’. Je krijgt nu te zien hoeveel geld jij en je fiscale partner terugkrijgen. Probeer dit nog een keer, met een ander bedrag. Probeer dit net zo lang, tot je de meest voordelige verdeling hebt gevonden. Klik op Akkoord.

Afbeelding3                                                                                                                                    Afbeelding 3: Het tabblad Verdelen

Stap 7: Bekijk het resultaat

Ben je tevreden over de verdeling? Of heb je geen fiscale partner en hoef je dus niets te verdelen? Klik dan op ‘Overzicht belasting en premies’ in het menu links in beeld. Je krijgt dan te zien hoeveel belastinggeld je terugkrijgt op basis van de gegevens die je hebt ingevuld.

Stap 8: Onderteken de aangifte

Dit is de laatste stap. Loop eerst alle gegevens nog een laatste keer door. Corrigeer zo nodig fouten. Als je zeker weet dat alles klopt, onderteken dan de aangifte (met je DigiD) en stuurt ‘m naar de Belastingdienst. Sla de aangifte op op je computer of print hem voor later gebruik. Doe dat vóórdat je uitlogt!

IederInTekst: Kees Dijkman. Deze informatie wordt aangeboden door Ieder(in). De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was de definitieve online aangifte voor het jaar 2019 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven. Voor meer informatie, kijk op www.meerkosten.nl.

 

Steun ons en word lid van de VMCEWord lid en ontvang 4x per jaar het magazine GAAF!

Als lid ontvangt u 4x per jaar ons magazine GAAF!, boordevol ervaringen van lotgenoten, praktische tips en de laatste inzichten op het gebied van eczeemzorg. Bovendien ontvangt u een mooi welkomstpakket met daarin onder meer de folders, de boekjes en de dvd Leven met Eczeem. Onder het motto 'Beter leven met eczeem' zet de VMCE zich al ruim twintig jaar in voor mensen met constitutioneel eczeem. Met meer leden kunnen we nóg meer betekenen voor mensen met eczeem. Het zou daarom fantastisch zijn als u lid wordt.

Word lid

Poll

COVID-maatregelen beïnvloeden mijn eczeem negatief

Lees meer over de VMCE

Vier van de oprichters van de VMCE, allemaal ervaringsdeskundigen vertellen in dit interview uit 1999 over de noodzaak van een vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem. Deze redenen zijn nog altijd actueel!